Spaniens järnvägsrevolution startar från Algeciras till Zaragoza

Adif fokuserar på flera projekt, varav ett är att införa tjänster på iberiska spårvidden mellan Zaragoza och Tarragona via Lleida. Foto: Adif

I Spanien har Adif, som ansvarar för järnvägsinfrastrukturen, presenterat sina huvudlinjer för att utveckla "Autopistas Ferroviarias" (Järnvägsmotorvägar). Detta skedde under konferensen "Claves del presente y el futuro de las Autopistas Ferroviarias", som betonar järnvägens centrala roll i framtiden för godslogistik.

Konferensen blev en mötesplats för alla inom logistikbranschen, från fraktbolag till hamnmyndigheter, som alla strävar efter att främja samarbete inom intermodal transport.

I början av 2024 kommer Adif att anpassa sex tunnlar och 16 överfarter för att hantera den ökande trafiken på dessa vägar. En investering på över 60 miljoner euro förväntas.

Nya viktiga transportspår

Denna rutt är central för att lansera AAFF i Spanien och är en av de mest trafikerade, med över 100 tåg om veckan i vardera riktningen. Den är en del av Medelhavskorridoren och kommer att koppla samman Algeciras, Huelva och Vitoria med Tarragona och Barcelona, där synergierna mellan sjö- och järnvägstrafik kommer till sin rätt.

Sträckan Zaragoza-Tarragona är också en knutpunkt för de största produktions- och konsumtionspunkterna på Iberiska halvön, Madrid och Barcelona, och är en del av transportflödena från centrala och södra Spanien till nordöstra delen av landet och resten av Europa.

Utvärdering av projekt

Som svar på intresset från logistikföretag, hamnmyndigheter och järnvägsföretag för att etablera AAFF, kommer transporter av P-400 typ trailers med vertikal lastning att inkluderas på sträckor som Zaragoza - Tarragona (via Lleida).

För den iberiska spårvidden utforskar Adif flera rutter som kan dra nytta av AAFF-tjänster. Dessa inkluderar bland annat förbindelser mellan Azuqueca/Zaragoza och Tarragona, och från Tarragona till Barcelona. Dessutom utvärderar man projekt för att koppla Tarragona med norra Europa samt fortsätta längs resten av Medelhavskorridoren i Spanien.

En del av en större plan

Adifs engagemang i att flytta godstransport från väg till järnväg är en del av en större plan som strävar efter en mer hållbar, konkurrenskraftig, multimodal och säker mobilitet. Detta omfattar investeringar i infrastruktur, omvandling av terminaler till anslutna logistiknav och förbättringar av kapacitetshantering för nätverket.

Flera operatörer har beställt nya lok och vagnar för AAFF, inklusive Renfe Mercancías och det spanska företaget Talleres Alegría. Dessa nya fordon kommer att förbättra möjligheterna att transportera fler trailers på järnvägen, vilket bidrar till en mer effektiv och miljövänlig logistiklösning.

Källor: Adif, Lok-report och Renfe