Parterna överens i bussavtalets segdragna avtalsprocess

Buss Älvsjö station. Foto: Stina Wickenberg

Efter en lång process med överklaganden är det nu klart att trafikstarten för de nya bussavtalen i Nacka/Värmdö och Huddinge/Botkyrka/Söderort kommer att ske i början av 2025.

Trafiken kommer att köras av Nobina som vann de upphandlingar som avslutades hösten 2021. De båda avtalsområdena kommer att trafikeras med 500 bussar varav cirka 200 elbussar redan från trafikstart. Under avtalsperioden tillkommer ytterliga 100 elbussar.

Trafikavtal E36C, Nacka/Värmdö

Trafikstarten sker 9 februari 2025. Avtalet sträcker sig över 10 år och har ett totalt värde av cirka 5,5 miljarder kronor. I avtalsområdet finns idag 41 linjer. 2019 hade området cirka 27 miljoner påstigande per år. I upphandlingen ställde trafikförvaltningen krav på att området ska trafikeras med 70 elbussar, men nu kommer närmare 150 elbussar att trafikera avtalsområdet.

Trafikavtal E37C, Huddinge/Botkyrka/Söderort

Trafikstarten sker den 19 januari 2025. Avtalet sträcker sig över 10 år och har ett totalt värde av cirka 7,5 miljarder kronor. I avtalsområdet finns idag 71 linjer. 2019 hade området cirka 48 miljoner påstigande per år. I upphandlingen ställde trafikförvaltningen krav på att området ska trafikeras med 120 elbussar, men nu kommer 152 elbussar att trafikera avtalsområdet.

– Det känns väldigt bra att vi äntligen har klart för trafikstart, och framförallt att vi nu tar stora kliv mot en kollektivtrafik som blir ännu mer klimatsmart, säger David Lagneholm, chef för trafikförvaltningen och VD i AB SL. Dessutom blir det ett mycket stort antal nya och fräscha fordon i de här områdena.

De två uppdragen innebär ett helhetsåtagande som utöver trafikproduktion innefattar bland annat trafikplanering, trafikinformation, biljettvalidering, fordonsanskaffning samt drift och underhåll av hållplatser och depåer. De är produktionsavtal där ersättningen baseras på det trafikutbud som trafikförvaltningen beställer. Avtalen ger möjlighet att efter hand delvis kombinera denna modell med ersättning som baseras på antal betalande påstigande resenärer. Utöver detta finns incitament för uppfyllda mål för bland annat kundnöjdhet, utförd trafik och punktlighet.