Skanlog förvärvar verksamhet för alkoholhaltig dryck

Skanlog och Hillebrand Gori har ingått en överenskommelse genom vilken Skanlog kommer att förvärva Hillebrand Goris hela inrikes verksamhet inom lagerhållning och distribution av alkoholhaltiga drycker i Sverige. Foto: Shutterstock, DHL Logistics

Efter en översyn av sin aktuella affärssituation och dess strategiska position har Hillebrand Gori – ett DHL-företag, beslutat att avyttra sin inrikes verksamhet inom lagerhållning och distribution av alkoholhaltiga drycker till tredjepartslogistikspecialistenSkanlog, den största fristående leverantören av logistiktjänster för alkoholhaltiga drycker i Norden.

I och med detta kommer lager- och kontorslokalerna i Jordbro utanför Stockholm att tas över av logistikspecialisten i slutet av oktober 2023. Logistikspecialisten kommer att uppfylla alla förpliktelser gentemot kunder och leverantörer, och de anställda kommer att erbjudas anställning hos företaget.

– När vi nu tar ett stort steg framåt är det glädjande att välkomna ett team av mycket kompetenta och hängivna medarbetare in i Skanlog-familjen. Vårt engagemang för att tillhandahålla enastående tjänster förblir oförändrat och vi ser fram emot att sätta en ny standard och tillföra ett ännu större värde till våra kunder och marknaden, säger Mona Zuko, verkställande direktör på Skanlog Sweden.

Förvärvet är ett stort steg framåt mot tredjepartslogistikspecialistens mål att skapa sig en stark position på marknaden som ledare och heltäckande tjänsteleverantör till kunder inom alkoholhaltiga drycker i Sverige. 

– DHL-företaget Hillebrand Gori ser regelbundet över sin strategiska position på de olika marknader där vi verkar. Efter en av dessa strategiska översyner har vi fokuserat mer på våra kärnkompetenser i Sverige, som ligskanlogger utanför inrikes lagerhållning och distribution av alkoholhaltiga drycker. I Skanlog har vi funnit en samarbetspartner med stark position och stor marknadserfarenhet som kännetecknas av en företagskultur där kunden och människan står i centrum. Med företagets fokus på att erbjuda ledande tjänster inom lagerhållning och distribution till BWS-segmentet i Skandinavien är vi fast övertygade om att de kommer stärka verksamheten och ta den till nya höjder, säger Søren Nymann, Area Director BWS Nordics & Baltics, Hillebrand Gori.

Hillebrand Gori kommer fortsätta att vara verksamt i Sverige och fokusera på internationell logistik för dryck, öl, vin och sprit, vilka är företagets kärnkompetenser. Därför kommer internationella kunder inte att påverkas av förvärvet och kommer att fortsatt dagligen ta emot logistik- och transporttjänster med hög kvalitet från Hillebrand Gori.

Parterna kommer inte att offentliggöra information om de ekonomiska eller juridiska detaljerna för transaktionen.