Jetpak förvärvar BudAB

Förvärvsbeloppet uppgår till 24,8 miljoner svenska kronor. Foto: rosebox/unsplash

Jetpak Top Holding AB har genom sitt dotterbolag Jetpak Group AB nyligen tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det svenska bud- och distributionsbolaget BudAB AB.

Initialt förvärvsbelopp uppgår till 24,8 miljoner svenska kronor på skuldfri basis. Därutöver kan en villkorad tilläggsköpeskilling om maximalt 10,4 miljoner svenska kronor komma att utgå. Den villkorade tilläggsköpeskillingen är beroende på uppnådd resultatnivå för räkenskapsåret 2025. Förvärvet erläggs kontant. Förvärvsmultipeln baserat på initialt förvärvsbelopp uppgår till 4,0 gånger rörelseresultatet för år 2022.

BudAB har sin bas vid Arlandastad-Stockholm och verksamheten bygger på bud- och distributionstransporter huvudsakligen i Stockholms- och Mälardalsområdet, inklusive logistikhantering på Arlanda flygplats.Företaget hade en nettoomsättning under räkenskapsåret 2022 uppgående till 53,9 miljoner svenska kronor med ett rörelseresultat uppgående till 6,2 miljoner svenska kronor, motsvarande en vinstmarginal på 11,5 procent. Bolaget har 23 anställda.

– Förvärvet innebär ytterligare ett viktigt steg att säkerställa vårt framtids framtida tillväxt och strategiska position i Sverige och Norden.
BudAB har positionerat sig som en stark aktör inom expresslogistik i Mälardalen och med verksamhet på Arlanda, som är en av de viktigaste logistikhubbarna i Norden.  Vi har redan satt en plan för hur vi ska kunna dra nytta av varandras produktutbud så att den sammanlagda omsättningen och resultaten ska kunna accelereras under kommande år, säger Jetpaks VD Kenneth Marx.

– Efter att under 35 år utvecklat företaget till vad det är idag, så ser jag nu verkligen fram emot att inom ramen för Jetpak kunna bidra till att ytterligare kunna växa verksamheten och stärka företagets marknadsposition i Sverige. Detta med hjälp av vårt produktutbud som bland annat består av direktbud, sammadag-leveranser, distributionstrafik inklusive transporter av temperaturkänsligt gods, ombord-kurier på flyg för extremt snabba och säkra transporter samt för lager och ompackning, säger BudABs VD och grundare Perry Högström.