Presto Group har förvärvat finska DGM

Farligt gods hanteras. Foto: Presto

Presto Group har förvärvat finska DGM, Dangerous Goods Management Finland Oy, och stärker därmed sin position som Europas ledande bolag inom aktiv brandsäkerhet, första hjälpen och säkerhetsutbildning. DGM grundades år 2000 och är specialister på utbildningar och tjänster inom transport, förvaring och kemikaliesäkerhet. Bolaget omsätter cirka 1,8 miljoner EUR.

Förvärvet innebär att Presto stärker positionen på marknaden och adderar ytterligare ett kompetensområde till bolagets produktportfölj.

– Transporter av farligt gods och kemiska ämnen är en del av vardagen för allt fler företag. Riskerna med att göra fel vid transport av den här typen av varor kan skada både liv och vår miljö. Därför är det här förvärvet extra viktigt för oss, så att vi kan fortsätta utöka vårt hållbarhetsarbete och leverera på vår vision att rädda liv tillsammans, säger Gustav Paringer M&A-ansvarig Presto Group.

Företagets huvudkontor ligger i Koivuhaka som är strategiskt placerat nära Finlands största flygplats Helsingfors-Vanda. Utöver bolagets rikstäckande verksamhet inom land- sjö och flygtransporter anlitas bolaget även av kunder som hanterar säkerhetsfrågor inom hantering av kemikalier. Säkerhetsutbildningar är även en viktig del av verksamheten och utbildningarna efterfrågas både nationellt och internationellt. DGM är auktoriserade vad gällande krav på förvaring och användning av farligt gods.

– DGM blir en viktig förstärkning av Prestos erbjudande inom säkerhet och passar dessutom perfekt in i vår strategi – att ge trygghet till våra kunder. Vi är extra imponerade över DGMs yrkeskunskaper och genuina strävan efter att stärka säkerheten för sina kunder, säger Jari Kortelainen, M&A-ansvarig för Presto Finland.