Logistik i förvandling diskuterades på BCO konferens

Felix Lee och Antonios Rigalos. Foto: XStaff GmbH

Världen förändras, och så gör även logistik- och transportbranschen. Möjligheterna och perspektiven, liksom de faror och risker som uppstår till följd av dessa förändringar, var fokus för årets BCO-konferens, som på inbjudan av XStaff GmbH nyligen hölls i Antwerpen, Belgien.

Precis som branschen har förändrats har BCO-konferensen också utvecklats avsevärt de senaste åren. Det som började som ett ledningsmöte på hösten 2018 i Düsseldorf har blivit en högprofilerad händelse som i år inte bara lockade kända talare utan också cirka 100 deltagare från Europa och Asien.

En intern mässa, som hölls för första gången, gav medlemmar och nätverkspartners möjlighet att visa upp sina erbjudanden och erbjöd ytterligare en värdefull möjlighet till nätverkande och idéutbyte.

Möta utmaningar med innovation oavsett om det handlar om effekterna av demografiska förändringar, konsekvenserna av klimatförändringar eller förändringar som utlösts av digital transformation, står logistiksektorn, liksom många andra branscher, inför betydande utmaningar. Enligt Dr. Martin Schwemmer, VD för den tyska logistikföreningen, kom inte denna situation som en överraskning.

– Möjligheten till att sådana scenarier skulle uppstå har varit känd länge. Vi trodde emellertid att globala leveranskedjor skulle vara mer motståndskraftiga. Under de senaste åren har vi bevisats fel.

Han ser ändå goda möjligheter att hantera dessa globala kriser.

– Mega-trenderna i vår tid har en gemensam nämnare: en innovativ, teknologisk komponent. Det är här vi kan och bör agera.

I den tyska marknaden ensam, som har en volym på 319 miljarder euro och bidrar med åtta procent till bruttonationalprodukten, finns det för närvarande många tillvägagångssätt för att stärka hållbarheten inom logistik. Fokusområden inkluderar programvaruutveckling, infrastruktur, datahantering och nätverksdesign.

– Startups utvecklar vanligtvis innovativa lösningar, särskilt för B2B-segmentet. Deras koncept visar vad som händer när teknik och innovation går hand i hand. Detta är det enda sättet att göra globala värdekedjor mer digitala, hållbara och motståndskraftiga.

Artificiell intelligens på frammarsch

Artificiell intelligens förväntas spela en betydande roll i att hantera dessa utmaningar. För Dr. Max Pillong, affärsdirektör på Lufthansa Industry Solutions, är AI ett viktigt ämne med mycket potential.

– Med Chat GPT finns redan ett mycket bra erbjudande som vi har vidareutvecklat för vår Smart Assistant.

XSTAFF förlitar sig nu också på den innovativa tekniken. Här utvecklar de sin egen AI-lösning som anpassar fördelarna med den nya tekniken till kraven från rederierna. För projektledare Christian Boekhoff är detta ett lovande tillvägagångssätt som erbjuder betydande mervärde för kunderna.

– Oavsett om det handlar om kapacitet och ruttplanering, hantering av gods och transportlösningar eller felanalys kan artificiell intelligens användas till förmån för alla intressenter längs hela leveranskedjan.

Pilotprojektet har pågått sedan början av 2023 och har samlat in, analyserat och behandlat data från 12 000 leveranser och cirka 130 000 beräknade ankomsttider. Systemet är fortfarande i testfasen, med en planerad lansering 2024.

Fler aktörer omfamnar hållbara lösningar

– Innovativa utvecklingar ger ytterligare fart åt en bransch som redan genomgår massiva förändringar, säger Jan Tiedemann, senior analytiker på Alphaliner.

– Det är utmanande att förutsäga vad som kommer att hända på marknaden 2024. De flesta rederierna gör för närvarande goda vinster. Men det är redan möjligt att tiden för stora allianser är på väg att ta slut. Av de tio största rederierna kommer några säkert att gå med förlust senast 2025.

Trots det fortsätter expansionen av transportkapaciteterna på en kraftigt konsoliderad marknad, delvis på grund av behovet av att utrusta fartyg med hållbara teknologier.

– Omställningen till gröna flottor pågår, både när det gäller fartygskonstruktion och utrustning samt bränslen. År 2024 kommer ungefär hälften av alla fartyg som kommer ut på marknaden att drivas med alternativa bränslen som LNG, metanol och ammoniak.

Andra aktörer anpassar också alltmer sina aktiviteter längs leveranskedjan med hållbarhetskriterier, inklusive hamnen i Antwerpen/Brugge. Den näst största hamnen i Europa, med en årlig genomströmning på 287 miljoner ton, siktar på att erbjuda kunderna ett brett utbud av alternativa bränslen i framtiden och därigenom bidra avsevärt till att minska koldioxidutsläppen inom internationell sjöfart. Erbjudandet inkluderar inköp av bränslen (LNG, metanol, ammoniak etc.) och tillhandahållande av dem genom ett modernt bunkeringssystem, stöd för sista milens leveranser och främjande av alternativ.

– Till 2025 vill vi implementera den s.k. Gröna sjöfarts-korridoren, och jag tror att vi är på rätt väg, säger Jan Cuyt, affärsutvecklingsrådgivare vid hamnen i Antwerpen/Brugge.

Liknande tillfredsställelse finns också hos den belgiska Colruyt Group, medgrundare av XSTAFF GmbH, tillsammans med COOP Swiss och de spanska modeföretagen Mango och Tendam. Colruyt har arbetat med elektrifiering av sin fordonspark sedan 2005.

– Det har alltid varit viktigt för oss att bidra med egna idéer och visioner och samarbeta med tillverkare för att hitta lösningar. Om det inte fungerade, byggde vi till och med hybridfordon själva, minns Peter Leonard med ett leende när han tänker tillbaka på början.

Målet är tydligt, att minska hela flottans koldioxidutsläpp till noll senast 2035. Ett ambitiöst företag som enligt hållbarhetsexperten och konsulten Dr. Günther Bachmann pekar i rätt riktning.

bild
Hållbarhetsexperten och konsulten Dr. Günther Bachmann. Foto: XStaff GmbH

– Vi kan inte bara prata om hållbarhet hela tiden; vi måste också agera. Hållbarhet är idag, inte imorgon eller dagen efter. Det kan redan vara för sent då.

För den tidigare generalsekreteraren för det tyska rådet för hållbar utveckling handlar det om mer än enskilda åtgärder:

– Vi behöver ett paradigmskifte. Idag är affärsomvandlingen en del av affären, och hållbarhet måste komma först.

Kina förblir ett stort osäkert element

Innovativa AI-lösningar, omvandlingen av rederiflottor och infrastrukturförbättringar. Innovativa AI-lösningar, omvandlingen av sjöfartsflottor och infrastrukturförbättringar – BCO-konferensen har visat hur engagerad branschen är i att utveckla nya och innovativa lösningar. Trots det är logistiksektorn fortfarande beroende av stora geopolitiska händelser, som påverkas betydligt av situationen i Kina. Felix Lee, en journalist och en utmärkt expert på den kinesiska marknaden, anser att Kina är stabilt trots sjunkande ekonomiska data från Mellanriket.

– Den hastighet som kinesiska företag implementerar processer och utvecklar produkter är fortfarande betydligt högre än i de flesta europeiska länder. På många områden har Kina nått en nivå som Europa inte längre kommer att kunna matcha. Till exempel är cirka 85 procent av solsystemen över hela världen för närvarande Made in China, och Kina är nu världens nummer ett inom elektrisk mobilitet. För att hållbart ändra den nuvarande status quo i förhållandet till Kina anser han att en paradigmskifte är nödvändigt:

– Vi bör betrakta Kina mindre som en systemisk motståndare och mer som en konkurrent. Detta är där ömsesidig förståelse kan uppnås, medan den nuvarande diskussionen om värden och ideal sannolikt kommer att förbli resultatlös.