Brittiska premiärministerns planer att skrota HS2 Fas 2A och 2B från Birmingham till Crewe och Manchester har väckt ökat motstånd.

Bellingham-bron i Birmingham har planerats att bli en del av höghastighetssträckan HS2. Premiärministern Rishi Sunak vill dock, enligt mediauppgifter, spara pengar genom att begränsa HS2 till en sträcka mellan västra London och Birmingham. Illustration: HS2

Det har tidigare framförts att Rishi Sunak vill spara pengar genom att begränsa HS2 till en sträcka mellan västra London och Birmingham, men nu rapporteras det att han möter motstånd även på regeringsnivå.

Vissa ministrar hävdar att hela linjen mellan London och Manchester bör fortsätta, trots de stigande kostnaderna.

Borgmästarna i stadsregionerna i norra England har starkt fördömt eventuella ytterligare nedskärningar av HS2:s rutt.

Transport for the North (TfN) har också gett sitt stöd till protesterna och bekräftat att regionen fortsatt stöder HS2. TfN betonar att både HS2 och Northern Powerhouse Rail måste fortsätta och att ytterligare förseningar kommer att leda till ökade kostnader.

Avgörande för London

Londons borgmästare, Sadiq Khan, deltog i ett möte med TfN i Leeds där han stödde kravet på att HS2 ska fortsätta och uttryckte att "Nordens framgång är avgörande för Londons framgång."

Ordföranden för TfN, den tidigare transportsekreteraren Lord McLoughlin, tillade:

De nordliga ledarna talade med en röst i dag. Vi behöver att HS2 och Northern Powerhouse Rail byggs i sin helhet om vi ska kunna realisera norra Englands fulla potential och för att stärka vår nationella ekonomi. Låt oss inte tveka.

Källa: Transport for the North (TfN)