Wästbygg Gruppen bygger logistikanläggning söder om Köpenhamn

Genesta Solrød. Foto: Wästbygg Group

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor fortsätter sitt samarbete med fondförvaltaren Genesta Property Nordic AB. Avtal har tecknats enligt forward commitmentmodell om att LC ska utveckla och bygga en logistikanläggning åt dem på 20 600 kvadratmeter i Solrød strax söder om Köpenhamn. Ordervärdet uppgår till 220 miljoner danska kronor. För projektet har bolaget helt nyligen förvärvat 48 000 kvadratmeter mark i direkt anslutning till E20.

– Det känns positivt att vi fått ytterligare ett uppdrag av Genesta. Under hösten kommer vi att överlämna en 80 000 kvadratmeter stor logistikanläggning i Enköping till dem. Även om den här byggnaden inte är lika stor, är den snarlik i sin utformning. Dessutom tar vi med oss väletablerade gemensamma rutiner och arbetssätt från Enköping, vilket kommer att ge oss en trygg resa genom produktionsfasen, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor.

Under hösten inleds förberedande markarbeten i Solrød parallellt med att detaljprojekteringen påbörjas. Byggstart planeras ske under första kvartalet 2024 med överlämning till Genesta cirka ett år senare. Anläggningen ska certifieras enligt Breeam och målet är att nå nivån Excellent.

– Vi är glada över förvärvet som passar perfekt in i vår fondstrategi. Tillsammans med Logistic Contractor kommer vi utveckla en imponerande logistikanläggning i ett utmärkt läge, säger David Neil, vd på Genesta.