Inte tillräckligt med stöd för grön omställning anser majoriteten

Foto: pascal meier/unsplash

 

 

Hållbarhetsfrågan är viktig för transportsektorn, men mer än vartannat företag upplever att kunderna inte är villiga att betala extra för hållbara transportlösningar. Det tillsammans med uteblivna politiska satsningar är hinder för branschens gröna omställning. Det visar Transportföretagens årliga hållbarhetsundersökning.

Fyra av fem företag, 84 procent, inom transportsektorn anser att hållbarhetsfrågan är mycket eller ganska viktig. Det är en ökning med tre procentenheter under det senaste året. Samtidigt uppger mer än vartannat företag, 53 procent, att deras kunder inte är villiga att betala extra för hållbara transportlösningar.

En majoritet av företagen uppger att politiken inte har gett branschen tillräckligt med stöd för att ställa om till mer hållbara transporter. Många företag, 85 procent, känner därför att de förväntas ta en för stor del av klimatproblemen och möta den gröna omställningen.

– Transportsektorn har under en lång tid tagit på sig ledartröjan för den gröna omställningen. Vi kan däremot inte ensamma lösa denna fråga. Här måste näringsliv, politiken och transportköpare alla ta ett gemensamt ansvar, annars kommer vi inte kunna nå de ambitiösa klimatmålen, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Elektrifieringen skapar möjligheter

Inom transportsektorn ökar tron på att elektrifieringen kommer att leda till nya affärsmöjligheter med åtta procentenheter. Nu ser 54 procent möjligheterna. I samma riktning går inställningen till eldrivna fordon där 47 procent av företagen är positivt inställda.

Åkerinäringen ser positivt på elektrifieringen men begränsad räckvidd, begränsade laddningsmöjligheter och kostnaden för inköp ses som de tre största hindren för att köpa elektrifierade lastbilar.

– Det är tydligt att politiken under en lång tid lämnat över allt ansvar på branschen. Därför välkomnar vi de satsningar som regeringen gjort med investeringsstöd för lätta och tunga ellastbilar och utbyggd laddinfrastruktur. Nu måste regeringen se till att de satsningar som genomförs används effektivt. Även den byråkratiska djungeln för att söka stöd för att bygga laddinfrastruktur behöver rivas upp, säger Tina Thorsell.

Allra mest positiva till att elektrifieringen av fordon kommer leda till nya affärsmöjligheter finns bland hamnarna. Här ser 93 procent av företagen affärsmöjligheter med elektrifieringen.

– 90 procent av det svenska handelsutbytet sker via hamnar och de kommer fortsätta spela en avgörande roll. Det är från hamnarna industrins fossilfria produkter skeppas och då kan inte transporterna vara det som ger produkterna ett klimatavtryck. Här är ett förstärkt kraftnät av yttersta vikt för att kunna möta hamnarnas effektbehov. För effektbehovet kommer år 2030 motsvara halva Göteborgs kommuns effektbehov i dag, säger Tina Thorsell i en avslutande kommentar.

Källa: Transportföretagen