Corem säljer logistikanläggningar i Sigtuna

Säljer fastighetsvärden om 115 miljoner kronor. Foto: Corem

Corem har tecknat avtal om försäljning av tre fastigheter i Sigtuna till ett underliggande fastighetsvärde om 115 miljoner kronor, vilket är i linje med bokfört värde.

Fastigheterna Märsta 11:11, Märsta 11:14 och Märsta 21:46 har en total uthyrningsbar area om cirka 8 900 kvadratmeter och ett totalt hyresvärde om cirka 9 miljoner kronor. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95 procent och utgörs huvudsakligen kontors- och lagerytor.

Frånträde är planerat till den 1 december 2023.