Byggvaruhandlarens logistiska flöden förbättras

Med de nya processerna kommer byggmaterialhandlaren att kunna säkerställa att produkter fylls på effektivt och att beställningar görs för rätt artiklar vid rätt tidpunkt. Foto: Beijer Byggmaterial

Som ett led i arbetet med att effektivisera och automatisera varuförsörjningen och skapa ett ännu mer konkurrenskraftigt erbjudande till sina kunder inför Beijer Byggmaterial nu ett nytt kvalitativt och hållbart IT-system.

– Målet är att skapa en varuförsörjning i världsklass genom att öka tillgängligheten, minska kapitalbindningen och öka transparensen. Valet av system föll på Relex Solutions, som har det system på marknaden som bäst kan uppfylla våra krav och behov, säger Henrik Ehrengren, Logistikdirektör på Beijer Byggmaterial.

Samarbetet kommer att fokusera på att förbättra prognos- och påfyllnadsprocesserna för butiker och distributionscenter. Med de nya strömlinjeformade processerna kommer byggmaterialhandlaren att kunna säkerställa att produkter fylls på effektivt och att beställningar görs för rätt artiklar vid rätt tidpunkt, samtidigt som kostnadseffektiviteten bibehålls. Med dessa processer på plats kommer de att kunna säkerställa produkttillgänglighet för kunderna exakt när de vill göra ett köp.

– De logistiska flödena är en av våra viktigaste konkurrensfördelar. Våra kunder förväntar sig rätt produkt i rätt tid och på rätt plats. Att säkerställa att vi har rätt system och rätt verktyg på plats är centralt för vårt arbete med att optimera vårt logistikarbete, säger Henrik Ehrengren.