Ryssland lämnar Barentsrådet

Barents hav. Karta: Wikipedia Common Lic. Kredit: NormanEinstein

Ryssland meddelade nyligen att landet lämnar Barentsrådet. Barentssamarbetet fortsätter nu mellan Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island och Europeiska unionen på samma sätt som det har pågått sedan Barentsländerna i mars 2022 fördömde Rysslands olagliga invasion av Ukraina.

Finland har varit ordförande i Barentsrådet sedan oktober 2021. Ryssland står i tur att ta över ordförandeskapet i oktober 2023. Enligt Finlands ståndpunkt kan ett land som för ett olagligt anfallskrig under inga omständigheter ta över ordförandeskapet.

Rådet har med anledning av invasionen av Ukraina vägrat att överlämna ordförandeskapet till Ryssland, vilket var planerat att ske i oktober i år.

- Under rådande förhållanden ser Ryssland sig tvingat att dra sig ur rådet, står det i ett pressmeddelande från ryska utrikesdepartementet.

Utmärkta resultat

På grund av anfallskriget frystes samarbetet med Ryssland i mars 2022. Samarbetet har fortsatt utan Ryssland i ett av Finland skapat format ”Friends of the Presidency” som omfattar alla Barentsländerna och EU. Samarbetsresultaten har varit utmärkta. Norra Karelen har lett Barentssamarbetet på regional nivå sedan mars 2022 och kommer att inleda sin tvååriga mandatperiod som ordförande i Barents regionråd i oktober 2023.

Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council, BEAC) lanserades 1993 på initiativ av Norge. Då undertecknade Finland, Norge, Sverige och Ryssland den så kallade Kirkenesdeklarationen som etablerade rådet som ett samarbetsforum mellan dessa länder.  Samarbetet sker i arbetsgrupper, och en av dessa grupper är arbetsgruppen för urbefolkningar som har en särskild rådgivande roll inom Barentsrådet. 

Barentssamarbetet tillför en regional och praktisk aspekt till det övergripande arktiska samarbetet. Genom detta samarbete har Finland uppnått resultat som bidrar till hållbar utveckling, kontakter mellan människor, transporter och goda relationer.

Källa: Finlands utrikesministerium