DHL utvidgar paketskåpsnätverket

Sedan förra hösten kan företagets hemleverans­kunder välja att få sina paket­ till iBoxen. Foto: DHL

DHL eCommerce i Sverige utvidgar sitt befintliga paketskåpsnätverk genom ett fördjupat samarbete med iBoxen. Totalt tillgängliggörs cirka 900 ”nya” paketskåp för företagets kunder i ett första steg.

I Sverige har logistikföretaget totalt 1 850 ombud och paketskåp, ett nätverk som ständigt utvidgas i takt med en ökad efterfrågan på såväl olika leveransalternativ, som fler och mer lättillgängliga paketombud.

Med start i Uppsala börjar företaget nu erbjuda leveranslösningen till alla sina e-handlare för att i nästa steg koppla på paketskåpen i övriga delar av Sverige.

– Samarbetet bidrar till vår vision om att alltid finnas där människor bor och rör sig, men också till ett sunt hållbarhetstänk då vi med hjälp av iBoxen inte behöver etablera fler skåp och ombud än nödvändigt, säger Ulrica Phillips, Head of Unattended Deliveries på DHL eCommerce.

Sedan förra hösten kan företagets hemleverans­kunder välja att få sina paket­ till iBoxen, till exempel om man inte är hemma eller bortrest. Nu fördjupas samarbetet, och under september/oktober 2023 startar leveranslösningen i Uppsala. Leveranserna sker under kvällstid, i samband med befintliga hemleveransslingor. Kombinationsleveranserna ger en mycket god ¨samåkningseffekt¨ där logistikföretaget alltså inte har adderat någon ytterligare trafik till stadens gator.

– Vi ser fram emot att DHL, ett av världens ledande logistikbolag, vill fördjupa samarbetet och använda mer av leveransboxföretagets infrastruktur med bostadsnära utomhusboxar. Det kommer bidra till att stärka logistikföretagets erbjudande till e-handlare och konsumenter, säger Calle Keller, COO på iBoxen.

Sett ur ett hållbarhetsperspektiv spelar uthämtningsställen en väsentlig roll då leveranser till ombud och paketskåp sparar upp till 30 procent av utsläppen jämfört med hemleveranser, vilket är ytterligare en anledning till logistikföretaget satsning på ett utbrett och tätt nätverk.