Polska regionen Malopolska tillkännagav ramkontrakt för upp till 56 elektriska multipelenheter

PolRegio tåg av typ EMU anländer till Opoczno på perrongen för stationen Tomaszów Mazowiecki. Foto: Wikipedia Common, Kredit: Warszawska róg Szerokiej w Tomaszowie Mazowieckim w województwie łódzkim, PL, EU. CC0

Marskalkkontoret för regionen Lilla Polen (Małopolska) har i Europeiska unionens officiella tidning tillkännagett leverans av ett stort antal elektriska multipelenheter (EMU:er) skriver regionrådet i ett pressmeddelande.

Dessa tåg ska tillhandahålla järnvägstransporter i form av en omfattande underhållstjänst inklusive leverans av medföljande reservdelspaket.

Tågen ska innehålla all teknisk dokumentation

Avtalets föremål är ingåendet av ett ramavtal där kunden ger möjlighet att lägga en beställning på:

1) Leverans av upp till 56 enheter EZT (Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych) i versionen:

Leveransen bör innehålla även all adekvat teknisk dokumentation, inklusive konstruktionsdokumentationen, som tillåter underhåll på nivåerna P1 - P5, inklusive tillhandahållande av en garanti för varje EZT under en period på minst 60 månader, utbildning av operatörens personal specificerad av kunden och tillhandahållande av licenser för programvara och teknisk dokumentation.

2) Tillhandahålla omfattande underhåll och service till varje EZT med utrustning (inklusive biljettautomater, biljettstansare) från nivå P1 till P4.

3) Leverans av reservdelspaket.

Kontraktet kan tilldelas på grundval av kontrakt som ingåtts under ett ramavtal med EU-medel, inklusive köp av 14 EZT enligt den nationella planen för återuppbyggnad och miljömotståndskraft (DNSH).

Källa: EU:s officiella tidning