Kuehne+Nagel etablerar sig i Umeå

Umeå hamn. Foto: Kuehne+Nagel

Norra Sverige har under de senaste åren utvecklats till en snabbväxande region med stort fokus på företagsetableringar som attraherat investerare på både lokal och global nivå. Närheten till hamnen och tillgången till effektiva järnvägsförbindelser gjorde det till ett attraktivt område för Kuehne+Nagel att fortsätta sin expansionsplan den 1 augusti 2023, genom att öppna ett 10 000 kvadratmeter 3PL-lager i Umeå. Denna utveckling gjorde det möjligt för logistikföretaget att optimera transportrutter, minska transittiderna och minimera koldioxidutsläppen för sina kunder.

Logistikföretaget startade initialt sin expansion i regionen 2021 med öppnandet av ett väglogistikkontor i Örnsköldsvik, specialiserat på de specifika behoven hos industrierna i norr.

– Att Kuehne+Nagel valt Umeå och Umeå Hamn för sin expansion och etablering stärker Hamnen som logistik- och servicenav. Deras starka varumäre, internationella styrka och kompetens inom logistik kommer att medföra ökat kundvärde och kundnytta för området, säger Christer Nederstedt, Sales and Marketing Manager Kvarken Ports.

Med den nya lagerverksamheten strategiskt placerad i Umeå kan logistikföretag erbjuda en heltäckande svit av tjänster som omfattar inte bara logistikens kärnfunktioner utan även specialiserade mervärdestjänster. Dessa inkluderar lagerhantering, orderuppfyllelse, produktanpassning och till och med e-handelsuppfyllelse, vilket säkerställer att kraven från en snabbt utvecklande marknad tillgodoses.

– Vi tror att Umeå och det strategiska läget vi har valt för vår nya lagerverksamhet kommer att stärka relationen till våra kunder då vi kan erbjuda vår kompletta portfölj av produkter inklusive Air Logistics, Sea Logistics, Road Logistics och Contract Logistics. Med ett utbud av mervärdestjänster i vårt lager, i kombination med närhet till hamnen och de järnvägsförbindelser som erbjuds till södra Sverige, kan vi erbjuda hållbara och effektiva supply chain-lösningar som tillgodoser våra kunders olika behov, säger Helgi Ingólfsson, VD Kuehne+Nagel Sverige-