Den elektriska omställningen av transportsektorn tar fart i Helsingborgs Hamn

Eldriven fordonsflotta i Helsingborgs hamn. Foto: Helsingborgs hamn

Erikssons Åkeri i Tomelilla AB rullade idag in med sin el-lastbil genom Centralgaten i Helsingborgs Hamn. Den elektriska omställningen av transportsektorn har börjat ta fart och åkeriet är ett av åkerierna som går i bräschen.

Redan för ett år sedan tog åkeriet emot Sveriges första serieproducerade tunga ellastbil, en Volvo FH Electric. Idag har de nio varav en, från och med nu, rullar i Helsingborgsregionen med transporter av kylcontainrar från olika lager till Helsingborgs Hamn för att skeppas vidare. Det är livsmedelstransporter det handlar om där även kylcontainerns aggregat drivs med direkt-el från lastbilen innan den kommer till hamnen.

Den elektriska lastbilen rullar in till Centralgaten vid 9-tiden på torsdagsförmiddagen och de passerar ett område avspärrat för grävande och dragningar i marken. Det är ett vägarbete som pågår inne på gateområde där det nu förbereds för en laddstation som Öresundskraft ska upprätta.

Publik laddstation för tung trafik

Laddstationen, som beräknas stå klar i hamnens Centralgate under andra kvartalet 2024, får två laddplatser om 350 kW för samtidig laddning av två lastbilar. Det ska även förberedas för utbyggnad av ytterligare snabbladdare i takt med att omställningen till elektriska transporter fortgår.

– Att vi tillsammans med Öresundskraft kommer kunna erbjuda hamnens kunder den här servicen och främja den gröna omställningen inom transportsektorn ligger helt i linje med vårt och Helsingborgs mål om att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till 2030, säger Bart Steijaert, vd i Helsingborgs Hamn.

Samarbeten A och O i omställningen

I den hållbara utvecklingen är samarbeten nyckeln för att påtagligt bidra till omställningen av transportsektorn. För att elektrifieringen ska ta fart måste infrastruktur likt den kommande publika laddstationen i hamnen finnas och för Erikssons Åkeri i Tomelilla AB har investeringen i den elektriska fordonsflottan kunnat verkställas genom ett REEL-projekt.

Åkeriets Volvo FH Electric ingår i projektet som drivs av Closer. Projektet är ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på vägarna. Projektet erhåller medfinansiering från programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation genom Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket.

– Jag vill skicka med till andra åkerier att det fungerar väldigt bra och det är väldigt driftsäkert med de eldrivna lastbilarna, säger Christian Pedersen, Key account manager på Erikssons Åkeri i Tomelilla AB.