Sörby och Andersberg fick de första laddstolparna

Det gemensamma projektet är ett samarbete mellan Gavlegårdarna, Gävle Parkeringsservice, Gävle Energi och Gavlefastigheter. Foto: Gavlegårdarna

Det gemensamma projektet GLIS, Gävle Laddinfrastruktur, är ett samarbetsprojekt mellan Gavlegårdarna, Gävle Parkeringsservice, Gävle Energi och Gavlefastigheter med syfte att möta framtida efterfrågan samt arbeta mot Gävle kommuns högt uppsatta miljömål att vara klimatneutral år 2035.

– Det måste bli enklare och billigare att ställa om till ett mer hållbart liv. Nu ser vi till att underlätta för Gävleborna att kunna vara en del av den gröna omställningen, genom att stärka tillgången på laddinfrastruktur för fler i vår kommun, säger Ahmed Amin, Ordförande, Gavlegårdarna.

Att just Sörby och Andersberg blev de platser som först ut fick laddstolpar var utifrån en kartläggning av var det bland annat finns potentiella användare samt hur långt de hade till en befintlig laddare idag. Laddstolparna är till för alla – både för gävlebor och besökare. Den som vill nyttja laddningen betalar för parkering och elavgift separat. Elpriset på 5.90 kronor/kWh är satt utifrån att anpassa kostnadsteckningen av investeringen så att det inte påverkar hyresbilden. Det kommer heller inte att generera något överskott utan görs för att erbjuda möjlighet till fastighetsnära laddning för den som vill.