Alstom erhåller ett 16-årigt ramavtal för leverans av växeldriv till Trafikverket

Alstom testar automatisering på ett växlingslok nära Breda, Nederländerna. Foto: Alstom

Alstom har vunnit ett ramavtal värt cirka 107 miljoner euro med Trafikverket för leverans av modulära växeldriv, skriver denna ledande tillverkare av rullande materiel i ett pressmeddelande.

Ramavtalet gäller under cirka 16 år och kan därefter förlängas med upp till ytterligare 10 år. Växeldriven kommer att levereras från Alstoms modulära MET-sortiment.

Lämpliga för hastigheter upp till 300 km/h

Växeldriven är konstruerade för att fungera i olika förhållanden och miljöer med upp till 1,000,000 omläggningar under livslängden. MET-växeldriven är elektromekaniska sleepers-integrerade och är lämpliga för konventionella och höghastighetslinjer upp till 300 km/h.

Vidare gör designen att MET växeldriven förbättrar spårstabiliteten för passagerarkomfort, minskar underhållskostnaderna samt är lämpliga för installation i tunnlar, under jord och på viadukter.

Med 40 års expertis erbjuder Alstom ett omfattande sortiment av växeldriv för konventionella, sleepers-integrerade, och höghastighetslinjeapplikationer. MET växeldriven är certifierade i Sverige, Norge, Danmark och Italien. Över 2,800 enheter finns installerade i dagsläget.

Alstom i Sverige

Alstom, som ursprungligen är en fransk företagsgrupp, har varit en central aktör inom svensk järnvägsindustri i mer än 100 år och är den största aktören på den svenska järnvägsmarknaden i dag, med över 1000 tåg levererade. Alstom innehar flera stora underhållskontrakt och erbjuder underhåll i 19 lokala depåer i Sverige.

Alstom har över 2000 anställda i Sverige, varav en stor andel är ingenjörer som arbetar med produktutveckling inom signalsystem och elektriska drivsystem för den lokala och globala marknaden. Alstom leder också utrullningen av ERTMS i Sverige och levererar det nya nationella trafikhanteringssystemet för Trafikverket.

Källa: Alstoms pressmeddelande