Samarbetet ska ge upp till femtio bussar som drivs på flytande gas

Fabian Stenger, Chief Operating Officer på Flix och Johanna Salomonsson Lind, SVP. och chef för People Transport Solutions på Scania. Foto: Scania

Flix och Scania tillkännager ett långsiktigt partnerskap för att möjliggöra mer hållbara långfärdsresor. Företagen ser samarbetet som en möjlighet att påskynda övergången till mer hållbar mobilitet. Detta genom att utveckla nya lösningar och påverka utformningen av nödvändig infrastruktur.

Som ett första mål siktar de båda företagen på att utrusta upp till femtio LNG-bussar, Flytande Gas, i Flix flotta hos olika busspartners. Tekniken som används är utvecklad och tillverkad av Scania, framtagen för att möjliggöra användningen av både LNG och Bio-LNG, LBG, för att underlätta övergången till den mest hållbara gaslösningen.

I den inledande fasen kan bussarna köra på olika bränsleblandningar av organiskt- och fossilt ursprung. Målet med projektet är att successivt öka andelen Bio-LNG  från organiskt avfall i bränslet, tills bussarna kör enbart på Bio-LNG. Det förväntas resultera i en genomsnittlig minskning av CO2-utsläppen med cirka 80 procent. Detta mål ligger inom ramen för företagens långsiktiga mål om koldioxidneutralitet.

Bussarna planeras vara utrustade och klara i slutet av 2025. Irizar, den globala busstillverkaren, integrerar Irizar i6s Efficient med busschassier från Scania.

Företagets tidigare erfarenhet med biogasbussar har gjort det möjligt att kraftigt minska CO2-utsläppen jämfört med diesel. Gasmotorer ger lägre ljudnivåer, samtidigt som man har kraften och vridmomentet hos motsvarande dieselmotorer. Dessa fördelar gör biogas till ett lönsamt och cirkulärt alternativ för bussreseföretag som vill öka sin hållbara prestation med lönsamhet.

– Klimatförändringen tar allt mer ut sin rätt på planeten och människors liv, och som ett globalt reseföretag är vi medvetna om vårt ansvar att bana väg för en mer hållbar framtid för de samhällen vi verkar i. Därför är vi angelägna om att ta tillvara alla möjligheter att minska vårt koldioxidavtryck – där omvandling av flottan är ett avgörande steg. Scania är en värdefull allierad för oss och våra busspartners, som bedriver verksamhet i olika länder, säger Fabian Stenger, Chief Operating Officer på Flix.

– Vår ambition är att vara en föregångare i skiftet mot hållbara transporter. Samarbetet representerar ett viktigt steg i den riktningen. Biogaslösningar är verkligt cirkulära, och möjliga att implementera här och nu, vilket ger en hållbar lösning idag. De uppfyller klimatmålen och stärker vårt sociala ansvar. LBG-/LNG-bussarna representerar också ett smart och vettigt val, eftersom de ger den räckvidd och kraft som behövs för vilken rutt som helst – och till låg kostnad både vad gäller investerings- och driftsekonomi. Vi är oerhört glada över att göra detta tillsammans med Flix eftersom vi vet att en bred implementering av biogaslösningar kan ha en så positiv inverkan, inte bara för operatören utan även för samhället i stort, säger Johanna Salomonsson Lind, SVP. och chef för People Transport Solutions på Scania.