Västtrafik ändrar delar av planen för skärgårdens båttrafik

Alla bryggor i Södra skärgården får behålla direktförbindelsen till Saltholmen när Västtrafik förändrar trafiken 2027. Foto: Västtrafik

Västtrafik ändrar delar av det kommande trafikupplägget i Södra skärgården i Göteborg. Alla bryggor behåller direktförbindelsen till Saltholmen när den pågående trafikupphandlingen är klar.

Just nu pågår Västtrafiks upphandling av båttrafiken i Göteborgs södra skärgård. Efter ytterligare analyser av infrastruktur och kapacitet står det nu klart att delar av det kommande trafikupplägget justeras.

Alla trafikerade bryggor kommer behålla direktförbindelsen till Saltholmen. Orsaken är risk för trängsel vid Styrsö Bratten som var en tilltänkt bytespunkt. Det kommer också göras vissa kapacitetsjusteringar för att skapa plats för fler resenärer ombord.

– Nu när vi har kommit längre i arbetet så ser vi att det här blir bättre. Eftersom det också förekommit viss oro kring det ursprungliga trafikförslaget där fler bytesresor ingick så känns det bra att vi gör dessa förändringar. Det är viktigt för oss att skapa goda resmöjligheter, både för de som pendlar till och från fastlandet och för de som reser inom skärgården, säger Camilla Holtet, utvecklingschef på Västtrafik.

Trafikstarten senareläggs

Samtidigt står det klart att trafikstarten skjuts upp med två år till år 2027. Detta för att möjliggöra konkurrens i upphandlingen. På så sätt får det vinnande trafikbolaget längre tid på sig att skapa förutsättningar för bland annat elektrifiering. Trafikavtalet med Styrsöbolaget är därför förlängt till och med december 2027.