Finländska tågoperatören VR inleder förändringsförhandlingar, arbetsuppgifterna beräknas minska för cirka 80 anställda

VR vill också förbättra lönsamheten genom att utveckla företagets kommersiella modeller och dess operativa effektivitet. VR strävar efter att effektivisera företagets upphandling och utvärdera kritiskt VR:s kostnader, meddelar koncernen. Foto: VR Group

Den allmänna osäkra ekonomiska situationen har en betydande inverkan på VR:s verksamhet, lönsamhet och framtidsutsikter, skriver koncernen i ett pressmeddelande. Inflation, tung industris försvagade konjunkturcykel och de långsiktiga köptrafikavtal som gjordes före pandemin påverkar VR:s lönsamhet negativt.

Bolaget lämnade nyligen ett förslag till förändringsförhandling. Förändringsförhandlingar inleds av ekonomiska, produktionsmässiga och orsaker till behovet av att omorganisera verksamheten. Bolagets mål är att förtydliga och förenkla sin verksamhet för att spegla förändringar i omvärlden.

Anställda även i Sverige

Ändringsförhandlingarna gäller en del av de anställda vid VR-Yhtymä Oyj, VR Kunnosapito Oy och Oy Pohjolan Liikenne Ab. Cirka 500 anställda ingår i förhandlingarna och den preliminära uppskattningen av reduktionsbehovet är 80 personer. Cirka 1 200 anställda arbetar i företaget.

Förändringsförhandlingarna riktar sig inte direkt mot persontrafikens kundgränssnitt, såsom tågpersonal eller lokförare. VR har cirka 8 000 anställda i Finland och Sverige.

 Målet är 250 miljoner euro i resultatförbättringsåtgärder i slutet av 2027

Åtgärderna möjliggör finansiering av utrustningsinvesteringar på en miljard euro och säkerställer företagets konkurrenskraft även i framtiden.

Säkerställd konkurrenskraft

- Vår verksamhetsmiljö har kännetecknats av oroande tecken under lång tid, t.ex. på grund av pandemin och slutet på östtrafiken. För att möta de förändrade förutsättningarna behöver vi åtgärder för att säkerställa vår konkurrenskraft och investeringsförmåga. Det är viktigt för oss att förhandlingarna sker i gott samarbete, med att lyssna på de olika parterna. Med planerade åtgärder bygger vi framtidssäker VR, säger VR:s vd Elisa Markula.

Källa: Pressmeddelande från VR