Eskilstuna kommun driver pilotprojekt godstransport med cykel

Pilotprojektet med cykeltransporter pågår året ut och ska sedan utvärderas. Foto: mikhail tyrsyna/unsplash

Som en del i Eskilstunas klimatarbete för minskade utsläpp testas nu nya möjligheter inom intern logistik. I ett pilotprojekt som kommer att pågå fram till sista december 2023 använder sig Omlastningscentralen av cykeltransporter för att leverera gods i Eskilstuna centrum med omnejd.

Godstransporterna sker i samarbete med företaget MoveByBike, som efter att ha vunnit direktupphandlingen gällande projektet för cykeltransporter blir ansiktet utåt i satsningen. MovebyBike kommer att föra statistik över hur många kilometer som cyklas och vilka rutter som tas. Utöver miljövinsten och att färre tunga transporter innebär säkrare vägar, är förhoppningen att det visar sig att cykeln är överlägsen vad gäller effektivitet och ruttplanering. 

– Eskilstuna har höga miljö- och klimatmål, och för att nå dem måste vi aktivt arbeta med att titta på olika lösningar för de transporter vi har i kommunen. Att använda cykel för att leverera en del av vårt gods är ett klimatsmart alternativ som vi tror och hoppas mycket på, säger Jan Åkerviken, områdeschef på Serviceförvaltningen.

Källa: Eskilstuna kommun