Flygplatsernas framtid viktigaste frågan just nu

Skellefteå flygplats Foto: niklas jonasson/unsplash

Att säkra finansieringen för de regionala flygplatserna är den enskilt viktigaste frågan för hela luftfartssektorn just nu. Detta kommer också vara ett av flygets teman under årets Almedalsvecka, skriver Peter Larsson VD Svenska Regionala flygplatser.

Den mycket omfattande Flygplatsutredningen presenterades i februari och många remissinstanser har sedan kommenterat förslaget. Genomgående svarar de flesta att det är en bra utredning men att den också saknar gemensamma kriterier för hur satsningar ska ske för att trygga finansieringen av våra flygplatser.

Utredaren vill öka det statliga stödet till fler flygplatser än idag. Han vill också utöka antalet beredskapsflygplatser jämfört med idag. Men samtidigt skulle också vissa flygplatser bli helt utan statligt stöd. Liksom att flera flygplatser som upprätthåller olika typer av stöd till samhället skulle förlora statusen som beredskapsflygplatser.

Krigets krav

Detta räcker inte när Sverige rustar upp både vårt militära och civila försvar och förbereder inträdet i Nato, anser Svenska Regionala Flygplatser. Försvarsberedningen är nu ännu tydligare med behovet av att vi måste klara av värdlandsstödet och stärka vår egen beredskap. Att då inte utse alla regionala flygplatser till beredskapsflygplatser möter inte de verkliga kraven som nu ökar på vårt samhälle. Vi kan inte längre utesluta ett väpnat angrepp mot Sverige.

Vi går nu också in i en torr sommarperiod med än större brandrisk än sommaren 2018. En sommar med mycket omfattande skogbränder. De regionala flygplatserna var då helt avgörande för att genomföra brandspaning och brandbekämpning från luften, fortsätter Peter Larsson VD Svenska Regionala flygplatser.

Aerospace Almedalen

När nu beslutsfattare, myndigheter, företag och media samlas i Almedalen finns flera intressanta föredrag och teman om flyget. Förutom de regionala flygplatsernas framtid, finns till exempel seminarier om flygets klimatomställning, Flygvapnets insatser i en orolig tid men också om flygbranschens samlade Handlingsplan, som nyligen lämnades över till Infrastrukturministern. 

Svenska Regionala Flygplatser medverkar i det gemensamma arrangemanget Aerospace Almedalen. Då summeras de regionala flygplatsernas klimatarbete de senare fyra åren, som genomförts genom projektet Grön flygplats.