Leverantörer av robotteknik och maskinautomation öppnar huvudkontor i USA

Foto: ABB

Nyligen invigde ABB officiellt det nya huvudkontoret för Robotics Packaging and Logistics som ligger norr om Atlanta i Alpharetta i Georgia. Den nya anläggningen kommer att fungera som företagets dedikerade center för robotautomationslösningar inom logistik- och förpackningsindustrin.

”Med globala megatrender som handel direkt till konsument och arbetskraftsbrist som driver fram en efterfrågan på robotar då företag vill flytta sin verksamhet närmare hemmaplan, finns det en växande efterfråga på dedikerad support och expertis från våra amerikanska förpacknings- och logistikkunder. Vår nya anläggning, som stöttas av vår tillverknings­anläggning i Auburn Hills i Michigan, kommer att hjälpa oss att tillgodose det här behovet genom att tillhandahålla våra kunder de senaste AI-baserade robotlösningarna som förbättrar kundernas flexibilitet och produktivitet samtidigt som det stärker deras motståndskraft och förmåga att arbeta på ett hållbarare sätt”, säger Sami Atiya, chef för ABB Robotics & Discrete Automation på ABB

Då några av världens största förpacknings- och logistikföretag finns i och runt Atlanta kommer anläggningen att fungera som ett nav för samarbete mellan företaget och dess kunder och integrations­partners. Tillsammans kommer det här ekosystemet att utforma och utveckla nästa generations AI-baserade robotar att ställa om hela förpacknings- och logistikindustrin och hjälpa amerikanska företag att möta den nya efterfrågan, bygga upp motståndskraft och förbli konkurrenskraftiga. utbildning kommer också att vara tillgänglig för deras medarbetare, kunder och integratörer för att hjälpa dem att utveckla de färdigheter som behövs för att programmera, driva och underhålla robotar i logistik- och förpackningstillämpningar.

Som en del av en större investering på 22 miljoner dollar av ABB Robotics i USA, som kommer att skapa fler än 70 jobb, är detta det senaste specialiserade robotcentret som är dedikerat till att ta fram nya lösningar, produkter och tekniker. Det kommer att drivas tillsammans med företagets Lifesciences and Healthcare Lab i Houston i Texas, företagets tillverkningsanläggning i Auburn Hills i Michigan och deras FoU-labb i San Jose i Kalifornien. Investeringen stärker deras satsning på att tillgodose den ökande efterfrågan på automation i USA när fler företag strävar efter att flytta hem sin tillverknings- och distributionsverksamhet. Nordamerika är redan den näst största marknaden för nya robotinstallationer med 41 000 installerade robotar över hela USA 2022.

bild
De investeringar som gjorts av företaget ingår i de cirka 170 miljoner dollar som de investerar i sina verksamheter för att påskynda tillväxtstrategin i USA. Foto: ABB

”De allt större förväntningarna från konsumenter på att få ett större urval och snabbare leveranser innebär att företag söker efter mer flexibla och effektiva sätt att tillverka och distribuera sina produkter. Samtidigt dämpar den växande arbetskraftsbristen förmågan att göra de nödvändiga förändringarna, i synnerhet vad gäller att möta efterfrågan på flerkanalsdistribution”, säger Daniel Navarro, chef för Consumer Segments & Service Robotics på ABB Robotics. ”Smartare automation och AI-baserade robotar kan bidra till att klara den här utmaningen och driva de förändringar samhället efterfrågar. Från samarbetslösningar som är enkla att programmera och driftsätta till 3D-visionsteknik som kan känna igen och sortera olika objekt eller autonomt navigera runt på lagret – våra robotautomationslösningar ger ett flexibelt totalerbjudande som kan hjälpa företag att klara kundernas förväntningar samtidigt som de utnyttjar den befintliga arbetskraften på ett effektivare sätt.”

Då 40 procent av den amerikanska transport- och logistikföretagen saknar personal för att utföra lågkvalificerade manuella arbetsuppgifter, kan lösningar som företagets sortiment av autonoma mobila robotar med Visual SLAM-teknik eller AI-baserade Robotic Item Picker hjälpa företag att klara av brister på arbetskraft och kompetens. Lösningarna kan fatta intelligenta beslut i dynamiska miljöer och kan utföra trista, smutsiga och ibland farliga arbetsuppgifter så att människor kan frigöras till mer motiverande arbetsuppgifter. 

Företagets nya huvudkontor för Packaging & Logistics i Atlanta följer efter företagets investering i expansionen av tillverkningsanläggningen i Auburn Hills i Michigan, något som stärker deras närvaro på en av de största och viktigaste marknaderna.