Elvält provkörts under några veckor på flera platser i Helsingborg

Här testas elvälten på ett asfaltsprojekt i Helsingborg. Fotograf: Henrik Nordell

Under våren testades en elvält i Helsingborg. Elvälten från välttillverkaren Hamm som ingår i Wirtgen Group har provkörts under några veckor på flera platser i staden. Den har främst använts där asfalteringen gjorts för hand och med hjälp av en spriderbil. Där passade elvälten utmärkt.

– Där asfaltering görs för hand används inte välten hela tiden, en fördel är att den vid dessa arbeten är enkel att starta och stoppa. När man slätvältar och inte har vibratorn igång är den tyst, vilket innebär att man slipper buller. En dieseldriven vält medför alltid mer ljud, säger André Pettersson, beläggningsarbetare på Peab Asfalt.

Elvälten laddas med hjälp av ett vanligt 3-fasuttag under natten och har mellan 4-5 timmars körkapacitet. Minskat buller och inga avgaser innebär både bättre arbetsmiljö och en minskad miljöpåverkan. Maskinen är också lättmanövrerad i stadsmiljö då utrymmet kan vara begränsat, tack vare att den är midjestyrd.

En elvält har tidigare testats i Stockholm med gott resultat och nu tar man ytterligare ett steg mot att använda fossilfria bränslen genom att testa ytterligare en elvält i Helsingborg.

– Vi ska ligga i framkant i utvecklingen och ser därför positivt på att genomföra den här typen av projekt i samarbete med våra leverantörer. Elvälten bidrar både till en bättre arbetsmiljö och ett minskat klimatavtryck, säger Niklas Engblom, maskinchef på Peab Asfalt.

Elvälten sparar cirka 10 kilo utsläpp av koldioxid per timme jämfört med en dieseldriven vält.