Leverantörer av logistiktjänster förvärvar Göteborgsbaserat företag inom industrilogistik

Speed Foto: Pressarkiv

Speed Group (Speed) har tecknat avtal om att förvärva Supplier Partner, ett Göteborgsbaserat företag inom industrilogistik. Genom förvärvet breddar de sitt erbjudande inom industrisegmentet och utökar sin närvaro i expansiva Arendal nära Göteborgs hamn.

Företaget är en av Sveriges största leverantörer av logistiktjänster, 3PL och 4PL. Nu stärker företaget sitt kunderbjudande ytterligare genom förvärvet av Supplier Partner.

”Förvärvet av Supplier Partner är ett resultat av Ratos långsiktiga arbete att identifiera och attrahera nischade lönsamma verksamheter inom branscher vi känner väl och där tydliga synergier kan utvinnas. Förvärvet stärks kunderbjudandet inom kärnaffären industrilogistik”, säger Christian Johansson Gebauer, styrelseordförande i Speed Group och President, Business Area Construction & Services, Ratos.

”Vi har en uttalad förvärvsstrategi där fokus ligger på synergistiska och lönsamma bolag som kan bredda vårt kunderbjudande inom attraktiva nischer. Här stämmer Supplier Partner väl in. Vi ser en stor potential i företagets erbjudande och ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med ledningen och alla duktiga medarbetare”, säger Jesper Andersson, vd på Speed Group.

Supplier Partner omsätter cirka 60 miljoner SEK och tidigare huvuddelägare, Dick Karlsson, väljer nu att avyttra.