Rapport: Så förändrar techutvecklingen framtidens detaljhandel

Så kommer techutvecklingen förändra detaljhandeln fram till 2035. Caroline Thorén. Foto: Nexer Group

Radical Retail Report är en återkommande framtidsrapport producerad av techbolaget Nexer Group och analysföretaget Kairos Future i samarbete med branschexperter inom detaljhandeln. Rapporten presenterar hur techutvecklingen förväntas förändra detaljhandeln fram till 2035, inklusive aktuella trender samt vilka utmaningar och möjligheter företag står inför.

De insikter som lyfts fram är av stor vikt för hur företag ska stå sig i rådande lågkonjunktur samt hur man bör agera i en snabbt föränderlig värld med nya hållbarhetskrav, teknikutveckling och automatisering.

Inflation och ökade räntekostnader ger mindre pengar i plånboken, vilket begränsar människors konsumtionsutrymme. För handeln innebär det minskad omsättning och lägre marginaler, vilket resulterar i stora ekonomiska utmaningar som tvingar bolag till konkurs. International Monetary Fund (IMF) förutspår att en tredjedel av de globala ekonomierna kommer att befinna sig i lågkonjunktur under 2023. Samtidigt fortsätter den tekniska utvecklingen i rasande fart och medför stora förändringar inom detaljhandeln.

“Man kan säga att vi befinner oss mitt i den tredje detaljhandelsrevolutionen som kännetecknas av AI, automatisering och socialt engagemang. Det ekonomiska läget har och kommer att fortsätta skapa utmaningar för detaljhandeln. Att förstå de förändringar som sker inom handeln och snabbt implementera nya teknologier som skapar framgångsrika affärskoncept kommer att bli avgörande för företags lönsamhet och överlevnad”, säger Caroline Thorén, Industry Partner - Retail & COO Nexer Maverick på Nexer Group.

Tre stora förändringar som kommer prägla detaljhandeln framåt:

1. Högre krav på regenerativ och hållbar detaljhandel Yttre påtryckningar från lagstiftare, investerare, konsumenter och medarbetare ställer allt högre krav på regenerativa metoder. Att integrera försäljning av begagnade produkter i sin traditionella verksamhet blir en stor möjlighet för varumärkens hållbarhetsstrategi i syfte att säkerställa återanvändning och minska svinn. Second hand-försäljningen växer sig därför bara större och större. Det blir även högre krav på att företag hämtar hem verksamheten för att bygga mer motståndskraft i sina ekosystem genom att decentralisera värdeflöden och bygga mer lokalt förankrade lösningar.

2. Konsumenten är den nya marknadsplatsen Den digitala världen innebär att människor kan interagera med varandra på helt nya sätt. Web3 som är uppbyggt på blockkedjebaserad teknik förändrar förutsättningarna för digital verksamhet genom att decentralisera ägandet av data. För detaljhandlare innebär det att konsumenter inte längre fungerar som en passiv publik utan istället som medproducenter med ett starkt inflytande. Konsumentens funktion går därför från att befinna sig på marknadsplatsen till att vara marknadsplatsen. Eftersom konsumtion är direkt förenat med social identitet behöver varumärken skapa nischade erbjudanden och unika upplevelser för att engagera målgrupper och bygga en kultur kring varumärket. Genom en stark kultur kan sociala grupper uppstå som driver på intresset för varumärket, vilket möjliggör för varumärken att ta sig in i annars oåtkomliga sammanhang, såsom slutna grupper på sociala medier. Digitala produkter, som NFT (non-fungible tokens), växer sig även större och fungerar identitetsstärkande för konsumenter.

3. AI som din högra hand Det kanske mest revolutionerande är hur utvecklingen av generativ AI förändrar spelplanen på ett sätt som vi ännu inte kan föreställa oss. Utvecklingen går fort, vilket kräver att detaljhandlare noggrant behöver följa utvecklingen och navigera i kommande förändringar. Generativ AI medför ett paradigmskifte för kunskap och kreativt arbete. Genom nya AIverktyg kan vem som helst vara innehållsskapare på internet, oavsett om det handlar om text, bilder, röst, programkod eller video. För detaljhandlare innebär det en möjlighet att exempelvis utveckla fullständig personifiering av shoppingupplevelser och automatiserad kundservice. AI spelar även en viktig roll för att förutse efterfrågan och skapa en resurseffektiv verksamhet. Implementation av AI-lösningar kommer därför vara avgörande för att detaljhandlare ska lyckas skapa effektiva, konkurrenskraftiga och hållbara processer.