Mer än fördubblad omsättning för norskt laddboxföretag

Foto: chuttersnap/unsplash

Det norska laddboxföretaget Zaptec har en fortsatt stark tillväxt i Sverige. De nya siffrorna från årsredovisningen för 2022 visar att omsättningen ökar från 73,7 miljoner kronor (2021) till 162,8 miljoner kronor, vilken är en ökning med cirka 120 procent. Efterfrågan på Zaptecs produkter ökar – både hos installatörer och elbilsägare.

Intresset för elbilar bland svenskarna ligger fortfarande på en hög nivå. Nu visar Zaptec Sveriges årsredovisning för fjolåret på en ökad omsättning för fjärde året i rad. Nettoomsättningen för bolaget mer än fördubblades jämfört med 2021: från 73,7 miljoner kronor till 162,8 miljoner kronor 2022. Omsättningsökningen de senaste fyra åren har varit exceptionell: 2020 låg omsättningen på 19,7 miljoner kronor och 2019 på 284 000 kronor.

Nya kunder
Företaget har lagt ett stort fokus på den svenska marknaden med bland annat den testvinnande Zaptec Go. Många nya kunder har upptäckt företagets laddboxar för både bostäder och företag.

– Att vi får fina rekommendationer och vitsord från både elbilsägare och installatörer motiverar oss att göra våra produkter ännu bättre och att skapa nya, bättre lösningar som kan hjälpa fler människor och underlätta den gröna omställningen av transportsektorn, säger Axel Philipson.

Nyligen beviljades Zaptec en patentansökan för fasbalansering, en teknik för smart kraftutnyttjande som möjliggör en mer kostnadseffektiv drift av stora anläggningar som laddar flera elbilar samtidigt.