Bolag förvärvar finsk koncern inom bärgning och biltransporter

Autocirc förvärvar en av Finlands ledande koncerner inom bärgning och biltransporter Foto: Autocircs

Autocirc förvärvar Hinaus Sjöberg koncernen, som inkluderar välkända dotterbolaget Autonkuljetus Sjöberg OY. Koncernen är en av Finlands främsta inom bärgning och biltransporter. Verksamheten har sin bas i Helsingforsregionen, men bolagen utför uppdrag i hela Finland samt internationellt.

I affären ingår moderbolaget Hinaus Sjöberg OY samt dotterbolagen Autonkuljetus Sjöberg OY, Hinaus Sjöberg Itä-Suomi OY samt Konekuljetus Sjöberg OY. Koncernbolagen har en flotta med sammanlagt tjugofem bärgningsbilar, fyra bärgningsbilar för tyngre fordon samt sjutton biltransporter. Årligen genomförs över 35 000 transporter och cirka 15 000 bärgningsuppdrag. Kunderna är främst försäkringsbolag, bilhandlare och bussbolag.

”Bärgning och transporter av fordon till våra bildemonteringar är en förutsättning för att säkra tillgången på bildelar till andrahandsmarknaden. Bolagen i Hinaus Sjöberg-koncernen kommer ge en ännu starkare plattform för att skynda på omställningen till en cirkulär bildelsindustri", säger Lasse Eriksson, Landschef Autocirc Finland.

Sten-Eric Sjöberg, VD Hinaus Sjöberg, säger:

”Vi har långsiktigt byggt en pålitlig verksamhet inom bärgning och biltransporter med bas i Helsingforsregionen. Med vår marknadsposition i Finland ser vi fram emot att bli en del av ett större sammanhang och hitta synergier och framgångsrika samarbeten tillsammans med de andra bolagen.”