Nya oroande siffror gällande olyckor med elsparkcykel och A-traktorer

Foto: kelly sikkema/unsplash

Under 2022 skadades 3 334 personer och fyra personer dog i olyckor med elsparkcykel inblandad. Det är en ökning av antalet skadade med 35 procent jämfört med året innan. Det framkommer i Transportstyrelsens nya sammanställning av olyckor för fem olika fordonstyper: A-traktor, mopedbil, 4-hjuling, snöskoter och elsparkcykel.

Det totala antalet olyckor med elsparkcykel har skjutit i höjden under 2021 och 2022. Totalt handlade det om 3 283 olyckor under 2022. Enligt uttag ur olycksdatabasen Strada där både polis- och sjukvårdsrapporterade trafikolyckor finns med.
De lokala skillnaderna är stora och de allra flesta olyckorna sker i större städer.

– Idag har man möjlighet att enkelt hyra en elsparkcykel i nästan varje större stad och ungefär 90 procent av olyckorna sker i tätbebyggt område. Lättillgängligheten och att det privata ägandet av elsparkcyklar ökat gör också att vi ser att flera barn och unga är inblandade i olyckor. Nästan var fjärde skadad person är under 18 år, säger Staffan Berge, statistiker, Transportstyrelsen.

bild
Bild: Transportstyrelsen

Tre fjärdedelar av olyckorna är singelolyckor och sker inte i kollision med andra trafikanter.

– Tidigare studie visar att de flesta olyckor med personskada som rapporteras till Strada beror på att föraren exempelvis tappar balansen eller på annat sätt brister i förmågan att framföra fordonet. Även halt eller ojämnt väglag kan orsaka singelolyckor, säger Staffan Berge.

Något färre A-traktorsolyckor förra året
Antalet olyckor med A-traktorer inblandade ökade kraftigt under 2021 till 369 olyckor och 547 skadade personer, för att därefter minska något under 2022 till 348 olyckor och 491 skadade personer. En övervägande majoritet av de skadade är under 18 år.
Under 2022 avled också fyra personer i A-traktorsolyckor. Det är det högsta antal döda i A-traktorolyckor under ett och samma år sedan sammanställningarna startade 2016.

– Det är för tidigt att säga om nedgången av antal A-traktorolyckor under 2022 var ett långsiktigt trendbrott eller en tillfällig nedgång. Samtidigt är det av största vikt att regelefterlevnaden för A-traktor blir större för att undvika de riktigt svåra olyckorna, säger Staffan Berge.

Antalet registrerade A-traktorer och antalet personskadeolyckor med A-traktorer har mer än fördubblats i Sverige sedan 2019.

Fyrhjuling och snöskoter har flest dödsolyckor
De flesta olyckorna sker med elsparkcykel och A-traktor, men de flesta dödsolyckorna sker på fyrhjuling och snöskoter vid en jämförelse mellan de fem olika fordonstyperna. Under de senaste sju åren har i genomsnitt 7 personer dött årligen i snöskoterolyckor och åtta personer årligen i fyrhjulingsolyckor.

– Statistiken över personskador i snöskoterolyckor var dyster 2022. Det registrerades 316 olyckor med personskador under året, vilket kan jämföras med 195 året innan, säger Staffan Berge.

Minskat antal olyckor med mopedbilar
Efter att antalet olyckor med mopedbilar ökat under många år minskade antalet olyckor under 2022, från 147 olyckor 2021 till 130 olyckor 2022. För mopedbil gäller inte att singelolyckor är de vanligaste, utan istället är det kollision med andra trafikanter som orsakar personskadorna. Mer än hälften av personskadeolyckorna kommer av en kollision med andra trafikanter.

Källa: Transportstyrelsen