Laddning för fjärrstyrda elbilar blir verklighet

Foto: Elonroad

Det svenska cleantech-företaget Elonroad och estniska bildelningsföretaget Elmo har ingått en avsiktsförklaring gällande samarbete om utvecklingen av ett laddningsspår i Tallinn för Elmos estniska bilpoolsflotta. Samarbetet tog form efter ett svenskt statsbesök i Estland tidigare i år där bland andra Ericsson, Swedbank och Tele 2 deltog.

Bildelningstjänsten Elmo är unik i sitt slag då de kör fram sina elbilar till kunden via fjärrstyrning med förare på distans. På så sätt kan bilarna snabbt levereras till önskad adress utan att kunden själv behöver hämta bilen. För att upprätthålla operationell effektivitet behöver bilarna laddas mellan de olika kunderna, något som cleantech-företagets laddningspår kommer att underlätta då en pilotladdningsstation uppför vid bildelningsföretagets huvudkontor i Tallinn i början på 2024.

Det primära målet med samarbetet är att förbättra laddningsprocessen för bildelningsföretagets bilar, det vill säga att minska stillastående tid och öka kundnöjdheten. Utöver användarupplevelsen främjar partnerskapet också miljömässig hållbarhet genom att öka energieffektiviteten och minska koldioxidutsläppen.

Liknande installationer kommer att utvärderas och utvecklas för offentliga ytor under projektet för att i ett sista steg förse hela Elmos operativa nätverk med en automatisk laddningsinfrastruktur.

Elonroads VD, Karin Ebbinghaus, är imponerad över teknikutvecklingen hon sett på plats i Tallin och lyfter specifikt de fjärrstyrda bilarna.
Det är mycket intressant för oss att genomföra den här typen av pilotprojekt i ett land som Estland, som ligger i framkant gällande digitaliseringen. Vidare tillägger hon att projektet är en perfekt kombination av de två megatrenderna elektrifiering och delningsekonomi.

Samarbetet genomförs i en tvåstegsprocess, där första steget är ett pilotprojekt. Ifall projektet är framgångsrikt övergår det till ett kommersiellt samarbete i full skala. Elonroad kommer att utveckla och installera laddningsstationen genom sin patenterade 22 kW automatiska laddningsteknik, anpassad för en Nissan Leaf-bil.

Elmos VD, Enn Laansoo Jr., betonar den avgörande roll som automatiska laddningslösningar har för bolagets möjlighet att effektivt ladda sina fjärrstyrda bilar. Integreringen av Elonroads teknik i Elmos verksamhet kommer att bidra till utsläppsfri stadsbaserad transport, öppna upp nya driftsmöjligheter och markant förbättra den totala drifteffektiviteten.

bild
 Foto: Elonroad