Dachser lanserar bokningsalternativet ”Sustainable Fuel”

Foto: DACHSER

Som en del av DACHSERs långsiktiga strategi för klimatskydd vidtar logistikföretaget åtgärder för ökad hållbarhet inom flygfraktsindustrin. Sen den 1 mars 2023 har DACHSERs kunder möjlighet att dra nytta av ytterligare ett bokningsalternativ kallat ”Sustainable Fuel”. Genom att blanda in ”Sustainable Aviation Fuel”, förkortat SAF, kan flygförsändelser transporteras med 30 procent lägre utsläpp av växthusgaser.

SAF tillverkas av biologiska råvaror, till exempel rest- och avfallsmaterial från livsmedelsindustrin, jord- och skogsbruk eller av syntetiska basmaterial. SAF är för närvarande det branschen hoppas mest på med syfte att uppnå en betydande reduktion av CO₂-utsläpp samt andra växthusgaser. Men då dagens flygmotorer inte kan drivas helt utan fossila bränslen blandas SAF med konventionell bränsle.

Logistikföretaget har inför lanseringen av den nya tjänsten säkrat en stor volym SAF, möjligheten till att boka flygfrakt med reducerade utsläpp kommer vara tillgänglig för kunder på alla rutter. Den nya tjänsten kommer innebära en adderad kostnad, men målet är att priset ska ligga inom ett rimligt intervall. Det aktuella priset per liter för SAF är flera gånger högre än för konventionell bränsle. Till följd av det begränsade utbudet förväntas priset ligga kvar på denna nivå under flera år framöver. Hur stor förbrukningen av SAF per flygning är, beror på flera olika faktorer som flygplanstyp, flygplanets last och dess rutt.

På begäran från kund kan en utsläppsrapport upprättas, denna bevisar att hållbart bränsle är köpt och att den utlovade minskningen av CO2-utsläpp är uppnådd. Efterföljande år kan ett certifikat utfärdas, detta anger den totala reduktionen av växthusgasutsläpp, hur många liter SAF som har använts, konsumtionsåret och exakt innehåll i det använda bränslet.