Menigo har köpt in tio nya eldrivna lastbilar

Menigo investerar för framtiden och köper in 10 eldrivna lastbilar. Foto: Menigo

Menigo tar nu ytterligare ett steg mot att bli klimatneutrala och köper in tio eldrivna lastbilar. Investeringen innebär att närmare 100 procent av företagets egna fordonsflotta kommer drivas av ett fossilfritt alternativ.

För beställningen har Menigo skrivit avtal med Volvo Lastvagnar, affären är en av Volvos största gällande tunga elektrifierade fordon i Sverige. För matdistributören är satsningen ett viktigt och naturligt steg i hållbarhetsarbetet där fokus ligger på att minska klimatpåverkan i alla led.

"Transporter står för en väsentlig del av koldioxidutsläppen i samhället och som ett transporttungt företag är denna investering oerhört viktig. För vår del kommer det röra sig om ca 50 000 leveranser per år som kommer att utföras med elektrifierade lastbilar vilket känns väldigt bra", säger Martin Sagne Supply Chain and Operations Director Menigo.

Förutom den positiva miljöaspekten det innebär att köra på el så bidrar det även till andra fördelar. Bland annat tystare leveranser vilket möjliggör både kvälls- och nattleveranser i innerstan och tätbebyggda områden, samt en förbättrad arbetsmiljö för chauffören då brus från motorn kraftigt minskar.

"Vi är glada att få arbeta tillsammans med Menigo kring mer hållbara lastbilstransporter. Menigo har ambitiösa klimatmål, precis som Volvo och tillsammans kan vi göra skillnad till det bättre", säger Ebba Bergbom Wallin, Affärsområdeschef elektromobilitet, Volvo Lastvagnar Sverige.