Ny arbetsgrupp vill förändra e-handeln

Foto: rosebox/unsplash

Hållbar E-handel startar en ny arbetsgrupp för att få leverantörerna till e-handeln att anpassa leveranserna till ett e-handelsföretag. Syftet är att höja e-handelns effektivitet, minska den totala resursanvändningen och bidra till en mer hållbar handel. Initiativet finansieras av ASTER.

Leverantörerna till handeln är idag vana att leverera till den fysiska handelns lager och butiker. Detta medför att transportförpackningen av produkterna följer den fysiska handelns logik, där varor kommer i små detaljhandelsförpackningar såsom med plasttråg eller andra förpackningskomponenter som lämpar sig för en butikshylla. När dessa hamnar på ett e-handelslager blir det ineffektivt med en stor mängd överblivet förpackningsmaterial som följd.

"Genom att öka samverkan mellan förpackningsleverantörer, tillverkare och e-handels aktörer kan vi få en mer hållbar och effektiv handel, med i bästa fall minskade resurser och mindre miljö- och klimatpåverkan," säger Erika Svensson, Kvalitets och Hållbarhetschef på Apotea.

Hållbar E-handel samlar genom detta projekt e-handelsaktörer i en arbetsgrupp för att ta fram ett utkast av en avtalsbilaga för leveranser till ett e-handelslager. Denna arbetsgrupp kommer att ledas av Mårten Sjölin, logistikexpert på Sjölin&Löfgren. I projektet kommer även Apotea och Blomsterlandet genomföra tester i syfte att utveckla förpackningslösningar som kan minska resursslöseri och höja e-handelns effektivitet och hållbarhet.

"E-handeln kommer vara en nyckel i mer hållbara köp, där vi vet att förpackningarna är en stor del i e-handelns totala miljöpåverkan. Genom att utveckla praxis för ”E-com Ready” finns en stor potential i att gå före och hjälpa flera aktörer inom e-handelskedjan i sitt hållbarhetsarbete," säger Josephine Darlington, Head of ASTER, som är med och finansierar projektet.

"Mycket fokus har legat på lastmile leveranserna till kund och att effektivisera dessa men det finns mycket kvar att göra i leveranserna till e-handlarnas lager där man än så länge bara plockat de lågt hängande frukterna", säger Mårten Sjölin, projektledare för initiativet E-com Ready och logistikexpert.