Volkswagen summerar verksamhetsåret 2022

Volkswagen summerar verksamhetsåret 2022. Bild: Volkswagen

Bilmärket Volkswagen förbättrade resultatet 2022 och fortsätter att driva elbilsoffensiven framåt. 

Volkswagen summerar verksamhetsåret 2022:

  • Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 2,6 miljarder euro; försäljningsmarginalen ökade till 3,6 procent
  • Framgångsrika regioner: Stort resultatbidrag från Nord- och Sydamerika – planerade investeringar för miljarder euro på dessa marknader
  • Elbilsoffensiven accelererar: Omkring 80 procent av alla Volkswagen-bilar som levereras i Europa förväntar de ska vara helt eldrivna år 2030
  • Tio nya eldrivna modeller till år 2026, inklusive en elbil med ett förväntat startpris under 25 000 euro

Volkswagens VD Thomas Schäfer kommenterar bokslutet för 2022:
– Under det gångna året har vi framgångsrikt styrt Volkswagen genom svåra operativa farvatten samtidigt som vi gjort våra hemläxor på strategisk nivå. Företaget är väl positionerat för ett decennium av omställning och vi genomför vår strategi snabbt och konsekvent.

bild
Volkswagens VD Thomas Schäfer. Foto: Volkswagen

Framtidsutsikt
Volkswagen räknar med ytterligare en betydande ökning av leveranserna av helt eldrivna bilar under innevarande räkenskapsår. 

– Vi är försiktigt optimistiska om att försörjningssituationen kommer att stabiliseras under året och arbetar målmedvetet med vår kostnadsposition, säger finansdirektör Patrik Andreas Mayer

Mayer fortsatte dock att förvänta sig att det innevarande året kommer att innebära en fortsatt mycket utmanande miljö vad gäller såväl utbud, råvaru- och energipriser som det geopolitiska läget. På grund av den ekonomiska osäkerheten och det ökande kostnadstrycket har Volkswagen reviderat sin prognos för 2023 och förväntar sig nu en försäljningsmarginal före engångsposter på över 4 procent.