LEDARE- Transportnäringen i nytt politiskt landskap

Det ser ut att bli en ljusare framtid för det svenska vägnätet, särskilt i glesbygd. FOTO: ARKIVBILD

Den nya regeringen sätter ny agenda för hela transportbranschen. Den tidigare regeringen hade stort fokus på järnväg och på intermodala järnvägstransporter. Men intermodala transporter är inte en lösning för att minska lastbilstrafiken på våra vägar. Intermodala järnvägstransporter fungerar egentligen bäst för regelbundna transporter mellan fasta lastplatser. Det är en illusion att tro att godsägarna av miljöhänsyn skulle överge vägtransporter som har större flexibilitet och snabbare leveranser.

AV PETER HÖÖK

Detta har Moderaterna tagit fasta på i sitt transportpolitiska program. M vill satsa på vägarna och inte minst på laddinfrastruktur längs transport-vägarna. För åtta av tio transporter sker på ett vägnät som lider av bristande vägunderhåll och som tvingat fram sänkta hastigheter på 130 mil statlig väg. Moderaterna vill rusta upp vägnätet, förbättra möjligheten till pendling och göra transportsektorn hållbar genom elektrifiering.

Sverigedemokraterna är inne på samma linje. Transporterna måste fungera i hela Sverige både för privatpersoner och för näringslivet. SD vill rusta upp vägnätet och pekar särskilt på att det måste vara möjligt att bosätta sig i hela landet, vilket betyder att vägnätet i glesbygd kommer att få större uppmärksamhet. SD menar också att biltrafiken har missgynnats av den gamla regeringen och är tydliga med att bilisternas vardag ska inte försvåras. Övriga partier i högerblocket har i princip samma kritik mot den gamla regeringens transportpolitik vilket gör att det i högerblocket finns en samsyn kring hur infrastrukturinvesteringar ska fördelas i framtiden. Hur man prioriterar investeringarna kommer att påverka hela transportbranschen.

Trafikverket har en underhållsskuld till vägnätet på 23 miljarder kronor. Det innebär att Trafikverket har tvingats att prioritera europavägarna och måste lappa och laga på riksvägarna, och särskilt gäller det länsvägarna. Att vägnätet i norr kommer att få en rejäl upprustning kan man förutse av vad partierna i högerblocket har uttryckt i sina partiprogram.

Vi kan förvänta oss kraftfulla förändringar när det gäller transportpolitiken. Den påverkar i hög grad människors vardag och det i sin tur väljarnas för-troende för den förda transportpolitiken. Man kan konstatera att nuvarande vägunderhållsbudget inte räcker till. Den mest synbara förändringen som den nya regeringen genomför är sannolikt en rejäl upp-rustning av det svenska vägnätet.