Möjlighet för Sverige att ta täten på den globala elbilsmarknaden

Mer samarbeten på elbilsmarknaden efterlyser Mats Johard, vd, Cognizant Sverige. Foto: Cognizant

Möjlighet för Sverige att ta täten på den globala elbilsmarknaden - samverkan mellan leverantörer och organisationer avgörande, menar Mats Johard, vd, Cognizant.

Snygg design och topprestanda till rimligt pris har gjort att elbilsmarknaden fått rejäl fart på den svenska marknaden. För att marknaden ska kunna ta nästa steg krävs dock bättre samordning mellan de system och de företag som idag hanterar separata delar av värdekedjan, så som tillverkning, laddning, betalning, energi och andra tjänster. Först när hela ekosystemet fungerar som en helhet skapas den användarupplevelse som kunder kräver och de nationalekonomiska och säkerhetsmässiga fördelar som följer av att Sverige får kontroll på energiförsörjning och kompetensutveckling. Men först måste organisationer och de företag som idag levererar sina specifika lösningar våga vara öppna för att samverka istället för att isolera sig.

Det har gått snabbt. Från det att tillverkare började experimentera med att stoppa in batterier i vanliga bilar till det att de flesta av oss köpt, eller funderar på att köpa, en elbil, gick på bara några få decennier. En brytpunkt kom när Elon Musk tog steget och vågade satsa på masstillverkning i sin Gigafactory, och därigenom såg till att priserna blev överkomliga för betydligt fler människor.

Utan krav på bensinmotor blir det dessutom möjligt att placera framhjulen långt fram på bilen, vilket är fördelaktigt rent estetiskt och har medfört att många tillverkare idag har lyckats designa jämförelsevis vackra bilar. Med tiden har laddningslösningarna effektiviserats många gånger om och idag är själva laddningstiden på väg att bli en icke-fråga för konsumenter. Med okej pris, snygga bilar med topprestanda och tillräckligt snabb laddning ser det ut som att inget kan stoppa elbilsrevolutionen.

Efter många år inom teknologisektorn känner jag dock igen nästa stora utmaning, nämligen att få alla nischade lösningar att samverka som en helhet som gör det enkelt och bekvämt att köpa, äga och använda sin elbil. Det är inte helt lätt, och nyckeln är att förstå hur man kombinerar ihop standarder, hårdvara och mjukvara. Idag finns det många intressenter som är duktiga på sin grej i värdekedjan, från företag som utvecklar sensorer och laddningsinfrastruktur, till elproducenter och betallösningar. Hos de här aktörerna saknas dock ofta viljan att öppna upp sig gentemot andra av rädsla för att tappa sin egen position som oumbärlig. I slutändan drabbar det användare.

En tydlig begränsning är när olika företag som tillverkar laddningsinfrastruktur inte samspelar med andra aktörer. De kan ha olika appar, olika elleverantörer och olika betalningslösningar, vilka utesluter roaming, och istället upprätthåller den "range anxiety" som gör att många fortfarande väljer fossildrivna alternativ.

Så här behöver det inte vara. Med rätt kompetens och rätt mjukvara går det att skapa helhetslösningar som låser upp marknaden genom att omfatta allt från ax till limpa - från sensorer till finansiella lösningar. 

Det här är viktigt. I förlängningen handlar det om den transportinfrastruktur som driver Sveriges ekonomi. Genom heltäckande lösningar får vi en helt annan kontroll på energiförsörjningen och kan därmed öka vår energisäkerhet och energioberoende gentemot andra länder, som har intresse av att vi även fortsättningsvis är gas- och oljeberoende.

Parallellt finns här en jättemöjlighet för Sverige att bli en internationell ledare inom området. Genom att gå i bräschen för komplexa men integrerade lösningar kan vi lägga grunden för att ta en expertroll som attraherar och utvecklar kompetens i stor skala, vilket också kommer att vara till nytta för andra delar av vår ekonomi. Och även om det handlar om komplex teknik och avancerad kompetens är det helt klart värt att satsa på det här området. Både miljön och ekonomin har allt att vinna.

 

Av: Mats Johard, vd, Cognizant Sverige