Ny containerlinje sammanfogar Göteborgs hamn med Island

Samskips "Helgafell" är ett av de fartyg som är aktuella för anlöp i Göteborgs hamn när trafiken startar i april. Bild: Samskip.

Den 5 april anlöper för första gången rederiet Samskip APM Terminals, containerterminalen i Göteborgs hamn. Trafiken når hamnen varje vecka och seglar vidare till Färöiska Runavik och Reykjavik på Island, för att fyra dagar senare anlända i Rotterdam.

– Det nya anlöpet innebär inte bara en livlina mellan Island och Sverige, utan utgör även startskottet för ett konkurrenskraftigt och hållbart kortsjöerbjudande från Nordens största containerhamn till kontinenten. Det är mycket glädjande att vårt arbete med att skapa förutsättningar för välfungerande intraeuropeisk trafik från APM Terminals Gothenburg har gett resultat och vi är redo att möta framtida behov, säger Brian Bitsch, kommersiellt ansvarig på APM Terminals i ett pressmeddelande.

Samskip är en nederländsk logistikaktör med fokus på intraeuropeisk trafik inom alla transportslag. Huvudkontoret ligger i Rotterdam men bolaget grundades på Island 1990. Sedan dess har verksamheten vuxit kontinuerligt med ett nätverk som nu sträcker sig över 26 länder.

– Vi är glada över att lösningen har kommit till stånd och vi ser tydliga vinster med att anlöpa APM Terminals i Göteborg. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder det omfattande järnvägsnätet från APM Terminals Gothenburg till det svenska inlandet. Sjöfart i kombination med järnväg är det absolut mest klimateffektiva sättet att frakta containers och just hållbarhet är ett av de viktigaste fundamenten i vår verksamhet, säger Kenn Mellgren, Operations Manager på Samskip.

Med den nya containerlinjen kan ytterligare direktdestinationer läggas till hamnens växande linjeutbud vilket stärker hamnens roll som garanten för näringslivets access till omvärlden.

– Vi är mycket glada att Samskip valt Göteborgs hamn för sin kortsjötrafik på Island och Färöarna, som också innebär en ytterligare en förbindelse till Rotterdam och Cuxhaven. Kunderna får nu tillgång till ett mycket starkt och hållbart intermodalt nätverk i Sverige och Norge som gör Samskips totala erbjudande mycket attraktivt för marknaden, säger Jacob Minnhagen, affärsutvecklare på Göteborgs Hamn AB.