Automässan i Göteborg blev en succé och ”All-time-high”

Foto: Svenska Mässan

När Automässan i Göteborg stängde hade hela 19 301 besök räknats in. Det är en markant ökning och ett tecken på att branschen är hetare än någonsin. Vilket också avspeglades i affärssamtalen.

– Vi fick in skarpa leads till ett värde av 60 miljoner, säger Mikael Lund på HBC System, en av mässans nöjda utställare.

Automässan 2023, som pågick 18–21 januari, befäste sin ställning som Nordens största mötesplats för motorbranschens service- och eftermarknad. Vid förra mässan 2020 var besökssiffran 17 480, i år kom 19 301 – en ökning med drygt tio procent.

– Väldigt glädjande och det är faktiskt all-time-high! Branschen är inne i en stor omställning mot ökad elektrifiering och digitalisering, vilket vi lyckats fånga upp. Stämningen har varit på topp och nätverkandet intensivt. Vi har fått mycket positiv återkoppling från utställarna – så vi kan med nog tala om en verklig succé, säger Anna Lena Friberg, affärsansvarig för Automässan.

Engagerade utställare
Automässan 2023 hade besökare från trettiosex länder och tvåhundrafyrtiofyra utställare från tretton länder medverkade på årets mässa.

– Det var ett otroligt engagemang från utställarnas sida och de nyttjade verkligen mässan som mötesplattform. De hade mycket aktiviteter och events för sina viktiga målgrupper, berättar Anna Lena Friberg.

Ett uppskattat inslag på mässan var studentprogrammet. Nästan ettusentvåhundra gymnasister på fordonstekniska program kom till mässan för att ta del av ett introduktionsprogram som arrangerades av Transportföretagen och besöka utställarna som är framtida arbetsgivare.

Framtidens verkstadsmedarbetare
– Det fungerar som ett slags långtidsrekrytering och är väldigt uppskattat. Det råder just nu akut brist på fordonstekniker och elektrifieringen ställer krav på nya kompetenser bland bilmekaniker. Kompetensbristen uppmärksammades även i konferensprogrammet. En väldigt viktig fråga och vi är glada att kunna bidra och lyfta ämnet när branschen är samlad, säger Anna Lena Friberg.

Källa: Svenska Mässan