Schaeffler - tekniska beräkningar och vägledning

Dan Wedberg, chef för STC. Foto: Schaeffler

Schaeffler är en tillverkare av lager, system och andra komponenter för fordons- och industrisektorn. Men för att ge kunderna extra stöd och för att deras produkter ska fungera så smidigt och så länge som möjligt, tillhandahåller de även tekniska beräkningar och vägledning vid särskilt viktiga installationer.

De tekniska beräkningarna görs i särskilda program som hjälper till att utvärdera och anpassa lagerlösningar efter krav. Schaeffler Technical Center, STC, är teamet bakom detta arbete och därmed en avdelning i vår organisation som ger service och support till sina kunder.

Vad gör STC? Och vilka är de?
STC-teamet arbetar med kunden och dess FoU-avdelningar och gör allt från generella till mer avancerade beräkningar som stöder hur produkter integreras in i produkterna. De hjälper även deras Customer Center med allmänna tekniska frågor, medan mer avancerad support utförs direkt med kunden.

"Vi vill skapa värde för våra kunder och föra ut teknisk kunskap om våra produkter och system till marknaden, Vi tillhandahåller support inom alla områden, allt från allmänna frågor till mer avancerade frågor om våra produkter och deras integreringar i olika applikationer." säger Dan Wedberg, chef för avdelningen.

bild
Lokalt ger teamet stöd med tekniska beräkningar på olika nivåer. Vid mycket specifika fall kan företagets centrala FoU-avdelningar konsulteras. Foto: Schaeffler

"Till exempel kan en beräkning vara att förstå och säkerställa livscykeln för en viss applikation inklusive lagret", fortsätter Dan. – Men det kan också handla om axelutböjning och intern lastfördelning inom och mellan lagren. Via vår internt utvecklade mjukvara kan ett enstaka lager eller ett system analyseras. Smörjförhållanden, temperaturfördelning, lagerspel under drift, förspänning, presspassning och defekter i löpbanan är parametrar som kan analyseras och påverka systemets egenskaper. Optimering är också mycket viktigt, så att vi kan hitta en optimal lösning för de givna förhållandena."

Ingenjörerna på STC stödjer huvudsakligen sin egen lokala marknad. För dem är det viktigt att förstå och stötta lokalt och att kunna prata det lokala språket, så att kunderna kan känna den lokala närvaron, men de stöttar även över gränserna vid behov.

Källa: Schaeffler