Supply chain - Vilka trender kommer att prägla 2023?

Under pandemin styrde många företag om sina godsvolymer till APM Terminals i Göteborg, en trend som bara accelererar. Foto: APM Terminals

Nytt år innebär nya möjligheter för den globala containertrafiken. Frågan som många ställer sig är: vilka trender kommer att prägla 2023? Enligt nordens största containerhamn APM Terminals Gothenburg, har importen återgått till förpandemiska nivåer, medan exporten, som framförallt drivs av hög efterfrågan på svenska skogsprodukter och stark orderingång för basindustri, ökar.

Januarimörkret speglar de stigande räntorna och dämpade ekonomin som inleder det nya året. Men är det verkligen så mörkt som vi tror? Med gemensamma krafter hushållar vi på energin, vilket håller energikrisen i någorlunda schack. Inflationen tycks bli mindre påtaglig än befarat i USA, samtidigt som Kina öppnar upp. Allt detta förbättrar den globala logistikkedjan och APM Terminals Gothenburg ser flera både tydliga och positiva trender under året.

Mindre flaskhalsar. Redan under Q1 2023 spås de flesta flaskhalsarna i logstikkedjan vara borta. De första stora signalerna på detta såg APM Terminals Gothenburg under sensommaren, då stora delar av backloggen i leveranskedjan började släppa. Företag som hade framförhållning i sina ordrar fick därmed årets julklappar redan i augusti, istället för i november som tidigare år. Per Wahlström, marknadsanalytiker på APM Terminals Gothenburg säger:

”Importen flyttades fram ett kvartal under 2022, vilket innebär att det som kan te sig som en nedgång under året, i sjäva verket handlar om en omfördelning av volymerna”.

En återgång till mer normala logstikmönster. Under pandemin steg importen av konsumtionsvaror från Asien, vilket drevs av ökad konsumtion i Europa och USA. Innan pandemin låg den svenska containerimporten på i genomsnitt 530 000 TEU per år, men under pandemin steg volymerna med cirka 15 %. Nu ser APM Terminals en återgång till förpandemiska importnivåer. Exporten av svenska skogsprodukter har genomgående varit mycket stark och förväntas fortsätta så under 2023.

Nya handelsmönster här för att stanna. Pandemin satte stor press på supply chain och många företag tvingades styra om sin leveranskedja till hamnar med större kapacitet och flexiblare lösningar.

”Vi ser tydligt att de kunder som styrde om sina godsflöden till oss under pandemin, är här för att stanna. Det är snarast så att trenden accelererar och fler företag från alla delar av landet väljer en tåglösning till APM Terminals i Göteborg till förmån för sin närmsta hamn”, säger Per Wahlström.