Stockholms kollektivtrafik ligger i världstoppen

Topplaceringar för städer där MTR står för kollektivtrafiken. Foto: Joakim Honkasalo/Unsplash

Hongkong och Stockholm rankas etta respektive trea i en stor kollektivtrafikstudie. I båda städerna körs tunnelbanan av MTR.

I en rapport som managementkonsulten Oliver Wyman tagit fram tillsammans med Institute of Transportation Studies vid University of California, Berkeley, har 60 storstäder rankats utifrån bland annat kollektivtrafiken. Till grund för rankningen ligger faktorer som till exempel närhet, pris och hastighet.

Städer i Asien och Europa kniper samtliga topplaceringar och utmärkande är att MTR ansvarar för stora delar av kollektivtrafiken i både Hongkong och Stockholm som alltså placerats på första respektive tredje plats när det gäller kollektivtrafik. Tunnelbanan i Hongkong har länge setts som en av de allra bästa i världen och nu kan man se att MTR lyckats använda sig av det framgångsrika receptet även i Stockholm.

– Det känns roligt att vårt långsiktiga arbete att erbjuda våra resenärer en service i världsklass uppmärksammas på detta vis, säger Henrik Dahlin, VD på MTR Nordic, och tillägger:
– Vi är stolta över att vara en del av MTR och i Hongkong har vi länge visat hur en modern tunnelbanetrafik ska se ut. Vi försöker ta det bästa från de erfarenheterna och föra över till Stockholm, och den här rapporten visar att vi är på rätt väg. En fungerande kollektivtrafik är avgörande för både framkomlighet och hållbarhet i våra storstäder.

Arbetet för ökad punktlighet är något som prioriteras högt av MTR. Under 2022 nådde MTR i Stockholm den högst uppmätta punktligheten i tunnelbanans historia. Dagens punktlighet ligger på 98,5 procent i Stockholm, en enorm skillnad mot när MTR tog över driften av tunnelbanan 2009. Då var ungefär ett av tjugo tåg försenat. Idag är cirka ett av hundra försenat. Att tågen går i tid, så att alla resenärer också kommer fram i tid är viktigt för hela Stockholm. Förutom att tidtabeller hålls, så att fler väljer kollektivtrafiken, så ger punktlighet ett smidigare flöde med positiva effekter på både miljö och ekonomi genom minskad energiförbrukning.

Den övergripande kundnöjdheten för tunnelbanan i Stockholm har utvecklats från 78 procent år 2010 till 87 procent drygt tio år senare.