Wästbygg bygger 31 000 kvadratmeter logistik i Örebro

Wästbygg Gruppen tar order om cirka 200 miljoner kronor. Foto: Wästbygg

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har fått i uppdrag av en internationell aktör att uppföra en logistikanläggning på 31 000 kvadratmeter i Örebro. Ordervärdet uppgår till cirka 200 miljoner kronor och anläggningen ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Byggstart planeras under första kvartalet 2023 med överlämning till beställaren innan året slut.

– Vi tackar för uppdraget och ser fram emot ett gott samarbete med beställaren under det kommande året. Det känns positivt att vi nu på kort tid tecknat två nya entreprenadavtal och kan gå in i 2023 med en stärkt orderstock, säger Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor.