Farledsavgifterna sänks med 21 procent

Billigare för sjöfarten när farledsavgifterna sänks. Arkivbild

Riksdagen har tagit om budgeten för 2023. Det innebär att Sjöfartsverket får 300 miljoner kronor i klimatkompensation och att det nu kan bli billigare med sjötransporter till och från Sverige. Sjöfartsverket sänker tillfälligt farledsavgifterna från den 1 januari 2023. Det möjliggör för fler att välja sjöfart.

Målet med avgiftssänkningen är att främja en överflyttning av gods till sjöfarten som möjliggörs genom att regeringen tillför 300 miljoner kronor som en klimatkompensation till Sjöfartsverket två år i rad med start 2023. Sjöfartsverket föreslog en utformning av klimatkompensationen till regeringen i våras. Pengarna kommer användas till en generell sänkning av farledsavgifterna. För rederierna innebär det att farledsavgiften blir 21 procent billigare de kommande två åren. Farledsavgift är något alla fartyg betalar till Sjöfartsverket för att underhålla säkra och öppna farleder.

– Farledsavgifterna är av stor betydelse för rederierna, och vi ser nu fram emot nya satsningar och att mer gods kan föras över till sjöfarten. Det är en investering i mer energieffektiva transporter som gynnar hela Sverige, säger Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket.

Extra mycket pengar får de rederier som miljöanpassat sina fartyg genom att miljöincitamentet i farledsavgiften utökas med 20 miljoner kronor. Sjöfartsverket har skickat förslaget på remiss till branschen om hur sänkningen ska utformas. Klimatkompensationen finns med i riksdagens beslut om budgeten som klubbades.Hur en eventuell klimatkompensation kommer att se ut efter 2024 är ett regeringsbeslut.