Lufthansa beställer tio nya fraktflygplan

Lufthansa Cargo utökar kapaciteten inom sitt globala långdistansnätverk. Foto: Lufthansa

Lufthansa Group meddelar att man kommer att utöka kapaciteten för Lufthansa Cargos fraktfartygsflotta. Lufthansa har beställt totalt tio fraktflyg – inklusive tre Boeing 777F fraktflyg med nuvarande teknologi och sju 777-8F, Boeings nästa generations fraktfartyg.

Dessutom kommer hyresavtalen för två Boeing 777F fraktflyg, som löper till 2024, att förlängas med sju år vardera till 2031. Det första av 777F-flygplanen, som med kort varsel skulle kunna införskaffas på begagnatmarknaden, väntas redan i juli 2022.

Ytterligare två helt nya B777F kommer att följa vid ett senare tillfälle. Dessa nya tillägg kommer att göra det möjligt att marknadsföra ytterligare fraktkapacitet på kort till medellång sikt med en flygplanstyp som för närvarande är tillgänglig i branschen och etablerad i Lufthansa Cargo-flottan.

Lufthansa Group gör dessutom framtidsinriktade investeringar i sju nya B777-8F, en tekniskt förbättrad fraktversion av B777F. För närvarande består Lufthansa Cargos fraktflygsflotta av totalt 15 Boeing 777F, varav fyra drivs av AeroLogic.

Med en order på tio Boeings fraktflyg kommer Lufthansa Cargo att erbjuda sina kunder utökad kapacitet inom sitt globala långdistansnätverk i framtiden.

– Vi är mycket glada över att vi har kunnat sätta en viktig kurs för vår framtid och Lufthansa Cargos tillväxt med beslutet att beställa ytterligare tio fraktflyg. Vi kan erbjuda våra kunder betydligt mer kapacitet på kort och lång sikt och även se till att vi driver de modernaste och effektivaste fraktflygen i sin klass, säger Dorothea von Boxberg, styrelseordförande och vd för Lufthansa Cargo.