Den globala logistikfastighetsutvecklaren Panattoni tar för sig på den svenska marknaden

Fredrik Jagersjö Rosell, Sverigechef på Panattoni.

Utvecklingen har gått snabbt sedan Panattoni, en av världens största utvecklare logistikfastigheter, etablerade sig på den svenska marknaden i slutet av 2021. Panattoni genomförde i juni 2022 ett  historiskt stort mark-förvärv på 3,1 miljarder kronor från Kilenkrysset. Affären omfattade totalt sju logistiktomter i Mälardalen och Skåne. Den storskaliga affären kan betraktas som startskottet på resan mot att nå Panattonis ambition, att bli en av Sveriges ledan-de utvecklare av storskaliga logistikfastigheter. 

AV  ANNIKA  WIHLBORG, BILDKÄLLA: PANATTONI

bild
Enköping: I augusti 2022 påbörjade Panattoni utvecklingen av 150 000 kvadratmeter logistikyta.

I augusti 2022 påbörjade Panattonis svenska organisation utvecklingen av 150 000 kvadrat meter spekulativ logistikyta fördelat på fem logistikbyggnader i Strängnäs, Rosersberg och Enköping. Anläggningarna beräknas stå inflytt-ningsklara i början av 2024.  Panat-tonis Sverigechef Fredrik Jagersjö Rosell är övertygad om att efterfrågan på fastigheterna kommer att vara hög, inte minst på grund av den höga efterfrågan på moderna och flexibla logistikanläggningar på attraktiva lägen. 

Via det markförvärv som omfattar sju tomter som genomfördes i juni 2022 planerar Panattoni att etablera totalt nitton lagerlokaler. Sexton av dessa byggs i Mälardalsregionen i Strängnäs, Nykvarn och Enköping väster om Stockholm, samtliga intill motorvägarna E18 och E20. Ytter-ligare två kommer att ligga vid Ro-sersberg, tre mil norr om centrala Stockholm på E20, medan ännu en exploatering förläggs till Staffanstorp strax utanför Malmö.

Fortsätter att leta attraktiv mark –De storskaliga förvärv vi har genomfört har säkrat upp vår tillväxt på den svenska marknaden. Nu befin-ner vi oss i en byggfas, men parallellt fortsätter arbetet med att fortsätta leta mark som kan komplettera vår befintliga svenska portfölj. Vi analyserar i strategiska logistiklägen i princip hela södra Sverige, från Stockholm och söderut. På sikt analyserar vi även möjligheten att etablera verksamhet i övriga Skandinavien, säger Fredrik Jagersjö Rosell. 

Storskaliga projekt från upphandling till färdig fastighet

Panattoni är det europeiska dotterbolaget till Panattoni Development Company, en av världens största lo-gistik- och industriutvecklare med 45 kontor i Nordamerika och Europa. Pa-nattoni grundades 1986 i Kalifornien. Panattonis europeiska verksamhet grundades 2005. Bolaget är europe-isk marknadsledare på utveckling av logistikfastigheter och har tidigare utvecklat fastigheter åt exempelvis Amazon, DB Schenker, DHL, Fedex, DPD, XPO, Coca Cola, Weber, Whirl-pool, Bosch, Volkswagen och H&M. Panattonis svenska huvudkontor finns i Göteborg. Panattonis svenska organi-sation är nu på plats och ambitionen är att genomföra fler storskaliga projekt hela vägen från upphandling till färdig logistikbyggnad. 

Bidrar till sund konkurrens

Fredrik Jagersjö Rosell har en gedigen logistikerfarenhet och har tidigare arbetat på bland annat DHL, Colliers, JLL och Logistic Contractor. Han betonar att Panattoni är en renod-lad fastighetsutvecklare som saknar egen byggorganisation. I stället väljer man att upphandla byggbolag i varje enskilt projekt.

–Vi har hittills fått fin respons från hyresgäster och investerare, många tycker det är positivt med en ny raftfull aktör på den svenska mark-naden. Det faktum att vi bygger hela 150 000 kvadratmeter på spekulation är ovanligt, men vi har stark tilltro till marknaden och är beredda att ta den risken, säger Fredrik Jagersjö Rosell. 

Utöver nyproduktionsprojekt kan det även vara aktuellt för Panattoni att förvärva befintliga logistikfastigheter på geografiska lägen där utveckling-spotentialen är hög, exempelvis i city-nära lägen där det är ont om byggbar mark. Fredrik Jagersjö Rosell tillägger att marknaden tidigare inte varit tillräckligt konkurrensutsatt och är övertygad om att Panattonis inträde på den svenska marknaden kommer att gynna logistikfastighetsmarkna-den i stort.  

–Vi har valt att etablera oss i Sverige med anledning av att våra kunder, investerare såväl som hyresgäster, efterfrågar en multinationell samar-betspartner på den svenska markna-den inom utveckling av industri- och logistikfastigheter. Vår ambition är att bli marknadsledande i form av anta-let utvecklade kvadratmeter. Vi säljer samtliga färdigutvecklade fastigheter till investerare. Vi är alltså inget bolag som fokuserar på långsiktigt fastig-hetsägande, säger Fredrik Jagersjö Rosell. n