Föränderlig omvärld och nya köpbeteenden skapar ökad efterfrågan på logistikfastigheter

Hälften av Sveriges containerhandel går via Göteborgs Hamn och 30 procent av Sveriges totala export går via hamnen.

Marknaden för logistikfastigheter växer samtidigt som konkurrensen om att hitta logistikmark att bygga på hårdnar. Strukturförändringar, teknikutveckling, klimatomställning och mer flexibla leveranssätt ökar efterfrågan på moderna och hållbara logistikfastigheter.

AV SOFIA GAD, FOTO GÖTEBORGS HAMN

I takt med att e-handeln växer blir logistikflödena allt mer kritiska. Att snabbt kunna leverera den sista biten, den så kallade last mile, till kunderna har blivit en av de viktigaste frågorna för logistikbranschen.

Det byggs fler och fler lagerhubbar i stadsnära lägen och så kallade fulfillment centers utanför städerna, från vilka citylager snabbt kan fyllas på. Castellum, en av Nordens ledande aktörer inom logistikfastigheter har tagit fasta på de ökade behoven de kommande åren.

– Vi ser en stor efterfrågan på alltifrån större volymlager till mindre citynära lösningar och terminaler, så kallade cross-dock lösningar, säger Hans Sahlin, logistikchef på Castellum. Vi ser framförallt att citynära logistikanläggningar kommer att spela en större framtida roll i leveranskedjan.

Den sista milen

Enkla, effektiva och hållbara leveranssätt av de varor som vi handlar på nätet ställer krav på en genomtänkt infrastruktur med många olika leveranssätt. Ett alternativ till hemleverans är att hämta varor i butik, vilket gör det möjligt att prova de kläder eller skor man köpt och kunna lämna tillbaka eller byta storlek om de inte passar. Det gör också returerna enklare och skapar färre transporter, vilket är bra för miljön.

– Det blir även vanligare att kunden väljer att produkten levereras till en paketbox istället för till ett ombud, säger Hans Sahlin. Det är både smidigt för konsumenten och sparar tid.

bild
Castellum bygger en skräddarsydd anläggning i Malmö för last-mile aktören Budbee. Enligt Malmö stad kommer satsningen generera cirka 500 arbetstillfällen.

Maximering av logistikytor

I takt med att behovet av logistikytor växer förändras även kraven på utformningen av logistikfastigheter. För att effektivisera befintliga och nya fastigheter blir det allt vanligare med lager- och logistikautomation.

– Med automation går det att nyttja ytorna maximalt och kostnaderna för hantering i lagret reduceras, säger Hans Sahlin. Det blir även vanligare att robotar hanterar lite mer otympliga förpackningar och sköter slutpackning. Tyngre repetitiva moment minimeras också tack vare automation, vilket minskar skaderisken för personalen.

Delningsekonomi och hållbarhet

Det blir allt vanligare med olika former av samarbeten och partnerskap inom logistikfastigheter för att möjliggöra en fortsatt utveckling av nya logistikfastigheter. Ett intressant område är även att skapa förutsättningar för en delningsekonomi, där resurser och logistikytor delas mellan hyresgäster.

– Exempelvis kan två eller flera företag som har högsäsong vid olika tider på året dela på samma yta, säger Hans Sahlin. Det blir även mer vanligt att dela personal och utrustning med andra företag.

Det har också blivit större fokus på miljö och hållbarhet. Ett exempel på det är att vid ny- och ombyggnation är solceller på taket eller fasaden en basfunktion i Castellums fastigheter. Den största positiva påverkan för miljön är dock en mer optimerad logistikkedja, med lokaler som ligger närmare kunden och minskar transporterna avsevärt.

bild
Castellum bygger en skräddarsydd anläggning i Malmö för last-mile aktören Budbee. Enligt Malmö stad kommer satsningen generera cirka 500 arbetstillfällen.

Stark tillväxt de kommande åren

Vakansgraden för logistikfastigheter är låg, hemtagning av varor ökar och den långsiktiga tillväxten inom e-handeln ser positiv ut.

– Långsiktigt ser vi en ökad efterfrågan i alla relevanta lägen i Norden, säger Hans Sahlin. Nedgången inom e-handel för 2022 (jämfört med 2021) bör ställas mot den kraftiga tillväxt vi sett från inledningen av pandemin. Jämfört med siffrorna före pandemin har e-handeln växt mycket kraftigt och vi ser en fortsatt tillväxt för de kommande åren.