Stor trafikpåverkan vid Olskroken

Långa köer på E6 vid Olskroken när Trafikverket bygger ny järnvägsbro över E6. Foto: Trafik Göteborg

I början av december stängs ett körfält på E6 vid Olskroken vilket kommer att skapa köer. Störst påverkan blir det norrut. Västlänken håller på att bygga en ny järnvägsbro över E6 som ansluter Västlänken till spåren i Olskroken. Vid vissa arbetsmoment krävs en större arbetsyta och då måste körfält stängas på E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet.

– Vi har gjort en analys utifrån liknande händelser och den visar att restiden kan förlängas med cirka 15-20 minuter under dagtid. Värst väntas det bli mellan klockan 13.00 och 16.00, säger Johan Hallberg, trafikkoordinator på Trafikverket.

Ytterligare helgarbeten är inplanerade till vintern/våren 2023, men då ska minst två körfält vara öppna i varje riktning. Bron beräknas vara klar sommaren 2023.