Smarta sensorer ger träffsäker vinterväghållning

Vägväderstationerna, som drivs på batteri, är uppkopplade till 5G-nätverk. Foto: Peab

IoT-sensorerna som kommer från det svenska mjukvaruföretaget Klimator mäter vägyttemperatur, lufttemperatur och luftfuktighet. Bolagets patenterade teknologi kommer att bidra till att Peab får bättre beslutsunderlag för halkbekämpning, plogning och minskad saltförbrukning i vinterväghållningen för det statliga vägnätet i Sverige.

Framkomlighet i nordiskt klimat krävs det i allmänhet en effektiv vinterväghållning. I ett nytt avtal med Klimator kommer programvaran Road Status Information, RSI, IoT-baserade vägväderstationer och tillhörande tjänster implementeras utöver Trafikverkets befintliga vägväderinformationssystem i flera av Peabs statliga vägdriftskontrakt. Klimators patenterade teknologi kan med hög noggrannhet göra prognoser om vägväder längs hela vägnätet.

– Med Klimator som samarbetspartner kommer vi att utveckla vårt arbetssätt och underlätta för våra medarbetare att fatta rätt beslut för halkbekämpningsåtgärder som i nästa steg ger våra trafikanter en säkrare väg. En minskad saltförbrukning kommer även ha positiva effekter på miljön, arbetsmiljön och ekonomin, säger Anders Thomasson, regionchef Statlig Vägdrift, Peab.

Vägväderstationerna, som drivs på batteri och är uppkopplade till 5G-nätverk, monteras enkelt längs vägkanterna. En sensor som kopplas till stationen fräses ned i asfalten och ger realtidsinformation om hur vädret påverkar lokala vägförhållanden, exempelvis var och när det finns risk för att bli halka. Sensorerna underlättar arbetet att snabbt identifiera och planera åtgärder för att minska risken för halka och snödrev. Tillsammans med prognoser via vädertjänster har Peab goda möjligheter att förutsäga risken för vinterväglag och halka, dygnet runt.

– Peab som var vår första kommersiella kund har genom åren adderat till nya kontrakt i vår lösning och samarbetet förstärks och utvecklas för varje år. Vårt nya avtal ger Peab ytterligare möjligheter till integration, modernisering och digitalisering av sitt vinterunderhåll av statliga och kommunala vägar, säger Emil Danielsson, ansvarig för affärsområdet Winter Maintenance.

Under vintern kommer sensorerna monteras i totalt sex av Peabs driftskontrakt, varav Öland är först ut.