Regeringen tillåter längre lastbilar på vägarna

Bild: Skogsindustrierna

Regeringen har beslutat att det ska vara tillåtet att köra med längre lastbilar än tidigare på svenska vägar.

- Det här är en efterfrågad åtgärd som gör att vi bättre kan nyttja vägarna och minska transporternas miljöpåverkan, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

De nya reglerna innebär att det blir tillåtet med lastbilar så långa som 34,5 meter på vissa utpekade vägar, jämfört med nuvarande maxlängd på 25,25 meter. Lastbilarna ska få köras i högst 80 km/h på de utsedda vägarna.

Åtgärden att tillåta längre lastbilar kan enligt Trafikverkets beräkningar minska koldioxidutsläppen från tunga fordon med 4-6 procent.

Förslaget anmäldes till EU-kommissionen i maj och inga synpunkter har inkommit. Regeringen har därför beslutat att genomföra förordningsändringarna. De kommer att träda i kraft den 31 augusti 2023.

Skogsindustrierna har länge verkat för att längre och tyngre lastbilar ska tillåtas i Sverige, bland annat med argumentet att sådana lastbilar redan får köra i Finland, skogsindustrins största konkurrent.